Czym jest RRSO?

Wybór najlepszego kredytu, bez względu na to, czy będzie to kredyt główkowy, kredyt hipoteczny, czy na przykład kredyt refinansowy, powinien być dobrze przemyślany. W końcu zobowiązanie to przyjdzie nam spłacać przez co najmniej kilka lat. Przy porównywaniu konkurencyjnych ofert kredytowych różnych banków zdecydowana większość klientów bierze pod uwagę wyłącznie podawaną w ofercie stopę oprocentowania. Nie jest to działanie do końca poprawne, ponieważ stopa ta nie jest łącznym kosztem kredytu bankowego. Porównywanie ofert według rat kredytu też nie jest najlepszym działaniem, ponieważ pomimo niższych rat kredytowo-odsetkowych płaconych miesięcznie w danym banku, kredyt może być w nim bardziej kosztowny, niż w innym. Rzeczywiste oprocentowanie kredytu najczęściej bywa znacznie wyższe, od eksponowanej w ofertach reklamowych banków stopy oprocentowania. Na co zatem patrzeć?

Czym jest RRSO?

Najważniejszym parametrem, jaki powinien być brany pod uwagę przy porównywaniu kredytów, jest RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania Kredytów. W ofertach jej wartość na ogół podawana jest drobnym drukiem. Oprocentowanie rzeczywiste niewątpliwie pomaga w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej. Niestety, nie wie o tym gro klientów banków. Nie są oni świadomi tego, co wartość RRSO w zasadzie oznacza i dlaczego powinna być ona dla nich taka ważna.

Rzeczywista stopa procentowa zawsze podawana jest w skali roku i określa ona nie tylko wysokość oprocentowania kredytu, ale również dodatkowe koszty ponoszone przez kredytobiorcę. Kredyty oprocentowane są według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Również tę kwestię uwzględnia to RRSO. Na wysokość oprocentowania rzeczywistego mają wpływ koszty kredytowe, oprocentowanie kredytu, jak i wartość pieniądza w czasie. Owa wartość uwzględnia to, przez jaki czas kredytobiorca może dysponować pożyczoną z banku kwotą.

Generalnie, wysokość RRSO rośnie, im krócej możemy rozporządzać kwotą kredytu. W każdym miesiącu, każda kredyt rata sprawia, że spłacamy część naszego zobowiązania, a więc nie dysponujemy już pełną kwotą pożyczonego kredytu, dlatego też rzeczywista stopa procentowa wzrasta.

Wymóg prawny

Nadzór bankowy nałożył na wszystkie banki działające w Polsce obowiązek podawania klientom wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oferowanego kredytu. Dlatego też w każdych materiałach reklamowych i promocyjnych RRSO powinno się znaleźć.

RRSO to nie tylko koszty kredytowe

Na koszt kredytu składa się oprocentowanie, prowizje i opłaty towarzyszące oraz inne koszty, np. związane z ustanawianiem zabezpieczenia kredytowego czy z zapłatą ubezpieczenia wymaganego przez bank. RRSO uwzględnia koszty kredytowe w swojej wartości, ale nie jest równoznaczne z nimi. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia to, w jakim momencie w przyszłości musimy ponieść koszty kredytowe. Dlatego też bywa, że oprocentowanie kredytów jest takie samo, ale już tryb spłaty rat odmienny, co wpływa automatycznie na wysokość rzeczywistej stopy oprocentowania kredytu.

Żdjęcie: fotolia all rights reserved