Dlaczego spadek WIBOR cieszy kredytobiorców?

Od początku roku można zauważyć cykliczne obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która próbuje walczyć z inflacją oraz stymulować ożywienie gospodarcze. Jaki wpływ na raty kredytu hipotecznego ma ekspansywna polityka pieniężna w kraju? Czy jest szansa na dalsze obniżki stóp oraz niższe raty?

Kilka słów o WIBOR

WIBOR  – to główny sprawca całego zamieszania związanego z coraz mniejszymi ratami płaconymi przez kredytobiorców hipotecznych. Jak wpływa WIBOR na wysokość raty kredytu hipotecznego  i co ma z tym wspólnego RPP?

Rada Polityki Pieniężnej nie ma bezpośredniego wpływu na poziom WIBOR-u. WIBOR jest rynkową stopą oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Jego poziom podawany jest około godziny 11-tej, każdego dnia roboczego na podstawie ofert kredytowych składanych przez 16 banków. Innymi słowy jest to cena pieniądza międzybankowego.

RPP walcząc z inflacją decyduje o poziomie stóp procentowych NBP, mających bezpośredni wpływ na stopy depozytowe. Te z kolei wpływają na poziom stóp kredytowych, w tym WIBOR. Zatem RPP nie wpływa bezpośrednio na stawki WIBOR, a jedynie decyzje w sprawie obniżki stopy referencyjnej mogą (chodź nie muszą) być impulsem do zmiany WIBOR.

Jak aktualny WIBOR wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Większość banków oferując kredyt hipoteczny ustala oprocentowanie na poziomie WIBOR plus marża własna banku. Marża własna banku będzie w tym przypadku zarobkiem dla banku. Z reguły marża jest stała w całym okresie kredytowania, a zmienia się jedynie stopa WIBOR i w oparciu o nią ulegają zmiany wysokości rat kredytu.

Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie. Poniżej prezentujemy wysokość raty kredytu w okresie od styczna do sierpnia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M oraz 1,5 marży bankowej. Do symulacji wzięliśmy kredyt w wysokości 100 000 zł zaciągnięty na 25 lat, płacony w ratach równych z pominięciem innych kosztów kredytowych oraz prowizji.

Jak widać w tym okresie stawka WIBOR 3M systematycznie spadała, co automatycznie przekładało się na mniejszą ratę kredytu. W styczniu wysokość miesięcznej raty wynosiła 620 zł, a już w sierpniu rata tego kredytu zmalała do niecałych 540 zł.

Data

02-01-2013

01-02-2013

01-03-2013

02-04-2013

02-05-2013

03-06-2013

01-07-2013

01-08-2013

WIBOR 3M

4,1

3,94

3,73

3,38

3,07

2,74

2,72

2,7

Marża baku

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Oprocentowanie

kredytu

5,6

5,44

5,23

4,88

4,57

4,24

4,22

4,2

Rata kredytu

620,07

610,51

598,07

577,62

559,81

541,18

540,06

538,94

Źródło: opracowanie własne, na podstawie historycznych notowań WIBOR 3M

Przypominamy, że marża banku jest stała w całym okresie i wynosi 1,5 %. Wraz za spadkiem WIBOR, malało oprocentowanie kredytu, co automatycznie przekładało się na niższe raty kredytu. Reasumując, każdy spadek stawki WIBOR winien cieszyć każdego kredytobiorcę, gdyż oznacza to niższą ratę kredytu. Oczywiście działa to w dwie strony. Jeśli odwrócimy sytuację, tzn. WIBOR zacznie rosnąć, to rata kredytu również wrośnie.

Podane przez nas obliczenia mają charakter teoretyczny i służą zobrazowaniu wpływu WIBOR na wysokość raty kredytu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż każdy bank przeprowadza aktualizację stawki w innym okresie (co kwartał, co miesiąc) lub stosuje inne rodzaje WIBOR (np. WIBOR 2M, WIBOR 6M), zatem czas wejścia obniżki raty w życie, w każdym banku następuje inaczej. 

  Tekst: Marzena Janowska