Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej pozwala na usamodzielnienie się na rynku pracy oraz na realizację kariery zawodowej, niezależnie względem osób trzecich. Samemu jest się dla siebie pracodawcą. Trzeba powiedzieć, że założenie własnej firmy pociąga za sobą jednak konieczność wyłożenia określonej kwoty pieniędzy, na rozpoczęcie działalności, co może być problematyczne jeśli nie mamy własnych oszczędności, albo możliwości pożyczenia pieniędzy od rodziny. Pozostaje nam poszukać zewnętrznych źródeł finansowania. Można udać się do banku i zapytać o ofertę kredytów dla firm na start lub postarać się między innymi o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy lub licznych programów Unii Europejskiej.

Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy

Są one przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy bezrobotnych, którzy spełnią dodatkowe warunki określone w programie pomocowym. O bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 40 tys. zł mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne zamierzające otworzyć działalność gospodarczą,
  • bezrobotni, pozostający bez pracy przez co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 2 ostatnich lat,
  • kobiety powracające i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
  • osoby do 25. roku życia i po 45. roku życia,
  • niepełnosprawni,
  • mieszkańcy małych miejscowości.

Dotacje są przyznawane przez Urzędy Pracy, ale finansowane są z działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, z Unii Europejskiej, inicjatywy wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Polski. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeśli przedsiębiorca utrzyma swoją działalność przez co najmniej rok. W przeciwnym razie będzie istniał obowiązek zwrotu kwoty przyznanej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami.

Z budżetu, jakim dysponują Urzędy Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na rynku pracy, można ubiegać się o dotację w wysokości 20 200 zł, również bezzwrotną, ale zasady wnioskowania o nią i przyznawania jej wyznaczają poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy indywidualnie.

Pożyczki na działalność

Dla zarejestrowanych przedsiębiorców udostępniane są mikropożyczki, w wysokości maksymalnie do 50 tys. zł. Podlegają one zwrotowi, ale mają bardzo niskie oprocentowanie w skali roku, wynoszące nie więcej niż 8,91%, stąd też są konkurencyjną ofertą rynkową. Aby móc ubiegać się o udzielenie mikropożyczki, trzeba posiadać co najmniej kapitał początkowy w minimalnej wysokości niezbędnej do uruchomienia przedsięwzięcia. O mikropożyczki mogą starać się:

  • studenci,
  • absolwenci studiów wyższych,
  • pracownicy naukowi planujący otworzyć firmę.

 

 Przeczytaj również: Finansowanie bieżącej działalności firmy