Finansowanie firmy, jakie są alternatywy dla kredytu? Część I

Początkujący przedsiębiorca, pełen nadziei i wiary we własne możliwości szybko napotyka liczne przeszkody na drodze biznesowej kariery. Przepisy prawa podatkowego, rachunkowość, zmieniające się jak w kalejdoskopie rozporządzenia VAT-owskie, duże obciążenia ZUS-owskie i notoryczny brak kapitału. Jeżeli już na starcie firma nie jest uzbrojona w kapitał pochodzący ze środków własnych lub pożyczek rodzinnych, to może mieć nie lada problem z przetrwaniem.

Choć wydawałoby się, że kredyt bankowy dla firm to standardowy kierunek poszukiwana kapitału w takich sytuacjach, w praktyce okazuje się, że o kredyt nie jest łatwo, zwłaszcza firmom z małym stażem rynkowym. Gdzie, zatem szukać alternatywnego źródła finansowania?

Procedury uproszczone leasingu szansą dla nowych firm

Dostępność kredytów dla nowych przedsiębiorstw  jest mocno ograniczona, a jeśli któryś z banków zdecyduje się na jego udzielenie, to wiąże się to ze sporą ilością dokumentów do skompletowania oraz odpowiednim zabezpieczeniem spłaty kredytu. Nic dziwnego, że oferty firm leasingowych z uproszczoną procedurą zyskują na popularności.

Procedura uproszczona to ograniczenie formalności do minimum. Zazwyczaj wystarczą tylko dane rejestrowe firmy, dowód osobisty oraz w niektórych przypadkach (dla znacznej wartości przedmiotu leasingu) zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec Urzędu Skarbowego oraz świadczeniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowe firmy korzystając z uproszczonej procedury leasingowej mogą poszerzyć wyposażenie firmy o nowy sprzęt komputerowy, flotę samochodową etc. Obecna oferta firm leasingowych z procedurą uproszczoną oferuje leasing już od 10 % wkładu własnego.

Obok procedury uproszczonej leasing zawiera szereg dodatkowych korzyści dla korzystającego:

  • optymalizacja podatkowa – dzięki konstrukcji leasingu operacyjnego, korzystający wlicza w koszty uzyskania przychodu całą wartość opłat leasingowych, zmniejszając tym podstawę opodatkowania, a co za tym idzie kwotę podatku należnego,
  • mniejsze zabezpieczenia – leasingowany przedmiot w okresie trwania umowy leasingowej pozostaje własnością finansującego, to samoistne zabezpieczenie płatności rat leasingowych dla firmy leasingowej. W przypadku kredytów banki często wymagają dodatkowych zabezpieczeń np. poręczenia, hipoteki etc.,
  • poprawa płynności – przedsiębiorca nie angażuje swoich środków pieniężnych na nabycie nowego środka trwałego,
  • elastyczność spłaty – możliwość dopasowania harmonogramu płatności rat leasingowych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa (sezonowy system spłaty, indywidualnie ustalane raty).

 

Faktoring poprawi bieżącą płynność

Faktoring to kolejny pomysł na poprawę bieżącej płynności przedsiębiorstwa, szczególnie przydatny przy odroczonych terminach płatności. Krótko mówiąc faktoring polega na sprzedaży przez przedsiębiorstwo  nieprzeterminowanych wierzytelności należnych od kontrahentów z tytułu sprzedaży dóbr lub usług. Innymi słowy firma sprzedając należność faktorowi otrzymuje bezpośrednio gotówkę np. za fakturę, której płatność powinna uzyskać za 60 dni. W ten sposób uwalnia on zasoby pieniężne, które może przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.

Obligacje korporacyjne zarezerwowane dla stabilnych przedsiębiorstw

Kolejnym alternatywnym dla kredytu źródłem finansowania jest emisja obligacji przez przedsiębiorstwo. Ten rodzaj pozyskiwania kapitału nie jest niestety przeznaczony dla każdej firmy. Korzystają z niego raczej przedsiębiorstwa z dobra renomą na rynku (stabilna sytuacja finansowa, długoletnia historia biznesowa). Wymóg stażu przy obligacjach związany jest z pozyskaniem nabywców obligacji. Rzadko zdarza się, aby początkująca firma znalazła chętnego na zakup emitowanych przez siebie dłużnych papierów wartościowych.

Przedsiębiorstwo emitując obligacje zobowiązuje się do ich wykupu w określonym terminie i po ustalonej cenie. Obligacja jest papierem wartościowym, który nie reprezentuje praw majątkowych, a jedynie zobowiązanie emitenta do jej wykupu. Nabywca obligacji staje się pożyczkodawcą dla emitenta, przy wykupie obligacji otrzymuje określony zysk, za użyczenie kapitału przedsiębiorstwu.

Patrząc z punktu widzenia inwestora obligacja korporacyjna jest formą inwestycji, która zapełnia lukę miedzy lokatami bankowymi a akcjami pod względem korelacji ryzyka i zysku z inwestycji. Obecnie notowania obligacji korporacyjnych prowadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych na rynku wtórnym Catalyst.

 

Przeczytaj również

 Finansowanie firmy - część II >>