Czy warto inwestować systematycznie?

Założenie długookresowego terminu inwestowania pozwala na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, jakie nierozerwalnie wiąże się z wieloma instrumentami wykorzystywanymi na rynku finansowym. Stopniowe wpłaty na lokaty, fundusze inwestycyjne, czy powiększanie swojego kapitału na giełdzie i portfela akcji i udziałów, pozwalają na sukcesywne powiększanie majątku w długim horyzoncie czasowym. Jak inwestować systematycznie i w zasadzie, dlaczego jest to tak opłacalne dla inwestorów?

Na czym polega inwestowanie systematyczne?

Podstawą systematycznego inwestowania jest dokonywanie stałych wpłat na kapitał inwestycyjny i obracanie nim. Proste, ale dlaczego takie korzystne? Dłuższy horyzont inwestycyjny powoduje, że można wypracowywać zyski od większej puli środków finansowych. Dokładanie do kapitału kolejnych systematycznych wpłat i wcześniejszych zysków powiększa majątek inwestora, który ponownie zainwestowany przynosi jeszcze większą stopę zwrotu z inwestycji. To nie wszystko.

Ryzyko podejmowania inwestycji

W krótkim okresie ryzyko inwestycyjne  związane na przykład z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jest wyższe, niż w dłuższym okresie. W perspektywie kilku miesięcy czy nawet lat ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, ponieważ rozkłada się w czasie, obejmując swoim zasięgiem zarówno czasy prosperity na rynku, jak i okresy kryzysowe. Inwestując mniejsze kwoty pieniędzy regularnie, inwestor sumarycznie podejmuje mniejsze ryzyko poniesienia straty z inwestycji, niż gdyby jednorazowo zainwestował większą kwotę środków finansowych.

Każda wpłata na inwestycję powiększa nasz kapitał inwestycyjny, przez co jesteśmy w stanie wypracować większe zyski. Zgodnie z zasadą, że pieniądz robi pieniądz, nawet osoba zarabiająca przeciętnie, może małymi wpłatami zbudować duży kapitał, którym będzie mogła obracać skutecznie, z wypracowaniem zysków.

W co inwestować?

W bankach i w funduszach inwestycyjnych można już skorzystać z programów systematycznego inwestowania  i oszczędzania, gdzie minimalny próg inwestycji niejednokrotnie wynosi zaledwie 100 zł. Taki tryb inwestowania dostępny jest dla osób chcących zainwestować w fundusze inwestycyjne czy skorzystać z Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Zdjęcie: pixabay.com