Jak działa BIK?

Podczas przeprowadzania procesu analizowania zdolności i wiarygodności klienta banku, wnioskującego o kredyt, doradca sięga po jego historię w BIK. Jest do tego zobowiązany poprzez nadzór bankowy, sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Banki dzięki dostępowi do baz BIK mają szansę sprawdzić historię kredytowania danego klienta i zobaczyć, czy nie zalega on z bieżącymi płatnościami.

Czym jest BIK

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które prowadzi bazę wszystkich kredytobiorców. Gromadzi ono dane dotyczące rzetelnych i nierzetelnych dłużników. Wpis w BIK nie musi przekreślać szansy na uzyskanie kredytu gotówkowego czy hipotecznego w banku. Może być wręcz przeciwnie. Pozytywna historia kredytowa w BIK ukazuje wnioskodawcę w dobrym świetle, jako dobrego, wiarygodnego kredytobiorcę. Jest to dodatkowy atut dla banku. Dobra historia kredytowania w BIK powoduje, że bank będzie skłonny szybciej wydać pozytywną decyzję kredytobiorcy. Paradoksalnie, brak jakichkolwiek – pozytywnych czy negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej może być postrzegane przez bank źle. Kredytodawca nie wie wówczas, czego może spodziewać się po kredytobiorcy. Nie wie, w jaki sposób będzie on spłacał kredyt i czy będzie tego dokonywał regularnie.

BIK nie może być utożsamiany z czarną listą dłużników. Owszem, znajdują się w nim informacje o nierzetelnych kredytobiorcach, którzy spóźniają się ze spłatą kolejnych rat kredytu, ale to tylko część bazy danych BIK.

Jakie dane znajdują się w BIK?

Baza BIK zawiera informacje gromadzone o kredytobiorcach przez banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Instytucje kredytujące przekazują regularnie informacje o kredytobiorcach do BIK, a w zamian za to mogą w nieograniczony sposób korzystać z bazy dłużników. W bazie tej można znaleźć następujące informacje:

•    Dane osobowe kredytobiorców,
•    Data zaciągnięcia kredytu,
•    Rodzaj kredytu i jego waluta,
•    Okres kredytowania,
•    Terminowość spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami,
•    Dane dotyczące podjętej przez bank egzekucji spłaty kredytu lub windykacji należności,
•    Dane o zamknięciu rachunku kredytowego.

Baza BIK służy do oceny wiarygodności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt. Jeśli terminowo wpłacał on raty wcześniej spłacanych kredytów, ocena wiarygodności będzie wysoka.

Wykreślenie wpisu w BIK

Informacje o kredytach i kredytobiorcach Biuro Informacji Kredytowych przechowuje przez cały okres trwania okresu kredytowania i przez okres do 5 lat po spłacie zobowiązania.

Kredytobiorca może nie zgodzić się na dłuższe przechowywanie przez BIK danych o jego kredycie, o ile został on spłacony w całości terminowo, ale takie działanie nie będzie dla niego korzystne. Każdy pozytywny wpis w BIK zwiększa jego szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości.

Zdjecie: Fotolia all rights reserved