Jak zwiększyć zdolność kredytową?

W procesie kredytowym w banku, przy ubieganiu się o kredyt, doradca musi sprawdzić, czy klienta w ogóle stać na zaciągnięcie zobowiązania w pożądanej przez niego wysokości. W tym celu, na podstawie przedstawionych zaświadczeń, sprawdzana jest jego zdolność kredytowa. Zarobki są pomniejszane o stałe koszty utrzymania oraz o koszty innych zobowiązań kredytowych czy pożyczkowych. Zdolność kredytowa jest zdolnością kredytobiorcy do spłaty kredytu, wraz z należnymi bankowi odsetkami w danym okresie czasu. Jeśli po oszacowaniu przez analityka bankowego zdolności kredytowej klienta okaże się ona zbyt niska do spłaty kredytu, o jaki wnioskuje klient, bank wyda mu negatywną decyzję kredytową.

Jak dostać kredyt - samodzielne wyliczenie zdolności kredytowej

Klient przed wnioskowaniem o kredyt sam może określić, jaką ma zdolność do spłaty zobowiązania. W tym celu może wykorzystać kalkulator zdolności kredytowej, stosujący podobną metodę wyliczania zdolności kredytowej, jaka obowiązuje w bankach działających w Polsce. Będzie wówczas wiedział, czy stać go na kredyt i czy ma szansę na pozytywną decyzję kredytową w banku, czy też będzie musiał podjąć pewne kroki w kierunku zwiększenia zdolności kredytowej.

Wytyczne Rekomendacji S KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S, która w zdecydowany sposób ograniczyła dostępność kredytów dla  klientów. Otóż, KNF narzuciło bankom liczenie zdolności kredytowej na maksymalny okres 25. lat kredytowania, bez względu na to, czy kredyt udzielany jest na taki okres czasu, czy dłuższy. Dodatkowo, klienci zarabiający mniej niż średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej mogą zaciągnąć kredyt z ratą nie wyższą niż połowa ich dochodów. Z kolei, klienci z wyższymi zarobkami mogą maksymalnie spłacać raty kredytowe w wysokości 65% dochodów netto miesięcznie. W przypadku kredytów walutowych procent ten jest niższy i dla wszystkich kredytobiorców bez względu na wysokość dochodów, wynosi 42% dochodów netto.

Metody zwiększania zdolności kredytowej 

Zbyt małe dochody klienta, albo zbyt duże obciążenia ze strony innych kredytów czy zobowiązań powodują, że banki nie chcą udzielać takim kredytobiorcom kredytów. Dodatkowo, ograniczeniem dla zdolności kredytowej klienta jest Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Zatem pytanie brzmi: jak dostać kredyt i co zrobić by zwiększyć szansę na otrzymanie go. 

Zdolność kredytową możemy powiększyć poprzez:

•    Wydłużenie okresu spłaty kredytu (pamiętać należy jednak, że zdolność kredytowa będzie liczona tylko w perspektywie 25. lat spłaty zobowiązania) ,
•    Wpisanie do wniosku kredytowego więcej niż jednego kredytobiorcę, np. kredyt można zaciągnąć razem ze współmałżonkiem czy z rodzicami,
•    Uporządkowanie istniejących zobowiązań.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata kredytu, a co za tym idzie także wyższa zdolność kredytowa. Niestety, wydłużenie okresu kredytowania skutkować będzie również wzrostem ogólnych kosztów kredytowych.

Większa liczba kredytobiorców

Kolejną metodą jest zwiększenie liczby kredytobiorców w ramach jednego wniosku kredytowego. Jej ograniczeniem jest tu jednak to, że zarówno dochody jak i zobowiązania drugiego kredytobiorcy, są wówczas brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Tak więc zdolność kredytowa osoby, która dołącza do kredytu powinna być odpowiednio wysoka. Jeśli do wniosku kredytowego dołączamy rodziców, banki na ogół wskażą limit wieku, w którym musi nastąpić spłata kredytu. Jeśli rodzic ma 65. lat, wówczas bank nie udzieli kredytu na 25. letni okres spłaty.

Uporządkowanie zobowiązań finansowych

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla zwiększenia zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt bankowy, jest uporządkowanie jego zobowiązań finansowych. Jeśli mamy karty debetowe, albo kredyt w rachunku bieżącym, najlepiej pospłacajmy takie zobowiązania. Wówczas staniemy się bardziej wiarygodni dla banku, a nasza zdolność kredytowa automatycznie wzrośnie, bowiem nie będą od niej odejmowane raty kredytów ratalnych, czy kwoty spłaty debetu w koncie. Pamiętajmy, że bank wie o naszych zobowiązaniach. Wszystkie je może sprawdzić, tak więc w żaden sposób nie będzie tutaj pomocne ukrywanie naszych długów w składanym wniosku.

Zdjęcie: flickr.com by images_of_money creative commons 2.0