Kiedy warto wziąć kredyt w walucie obcej?

Rynek kredytów walutowych w Polsce został mocno ograniczony po kryzysie finansowym na świecie. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła rekomendacje, wedle których banki przy udzielaniu kredytów walutowych muszą obliczać zdolność kredytową klienta wyłącznie na 25 lat kredytowania, zaś kwota raty kredytowej dla kredytu walutowego nie może być wyższa niż 42% zarobków netto klienta. Kredyty walutowe są słabo dostępne na polskim rynku finansowym. Jeśli już, to są to głównie kredyty w euro czy w dolarach amerykańskich. Frank szwajcarski jako waluta kredytu hipotecznego nie jest obecnienie w ogóle dostępny dla kredytobiorców.

Dlaczego kredytobiorcy zaciągają kredyty walutowe?

Kilka lat temu kredyty denominowane we frankach szwajcarskich były bardzo popularne w Polsce. Frank był postrzegany za walutę o stabilnym kursie. Przelicznik walut w odniesieniu do franka niewiele zmieniał się przez lata. Z uwagi na niskie stopy procentowe obowiązujące w Szwajcarii, oprocentowanie kredytu we frankach było niższe, niż dla kredytu w złotówkach. Stąd też kredytobiorcy decydowali się zaciągnąć zobowiązanie walutowe, choć dziś wielu z nich żałuje uprzednio podjętej decyzji.

Kiedy zaciągnięcie kredytu walutowego jest korzystne?

Klienci, którzy rozważają zaciągnięcie kredytu walutowego powinni wiedzieć, kiedy takie rozwiązanie będzie dla nich najbardziej korzystne i jaka waluta kredytu byłaby odpowiednia dla takiego zobowiązania. Wiemy już, że franki szwajcarskie nie są tak stabilną walutą, jak wydawało nam się kilka lat temu. Być może więc dobrym rozwiązaniem byłoby zaciągnięcie kredytu w euro, gdzie rata będzie o wiele niższa w stosunku do takiego samego kredytu w złotówkach. Stopa EURIBOR stanowiąca część składową oprocentowania zobowiązania walutowego jest bardzo niska, dlatego też i oprocentowanie kredytu będzie niższe, niż w przypadku kredytów złotowych, oprocentowanych według wysokich stóp WIBOR. Oszczędność na racie może wynosić nawet kilkaset złotych, w zależności od kwoty łącznej kredytu.

Ryzyko walutowe

Kredytobiorca chcący zaciągnąć kredyt denominowany w  walucie obcej musi wiedzieć, że niesie on za sobą duże ryzyko walutowe wynikające ze zmienności wyceny walut. Analizując przelicznik walutowy powinniśmy wiedzieć, jaka będzie wysokość naszej raty zobowiązania w złotówkach i jaka będzie jego wartość. Nawet niewielkie wahania waluty obcej, w której zaciągnięty został kredyt powodują, że wartość spłacanej przez kredytobiorcę raty rośnie.


Warto jest zaciągnąć kredyt walutowy, kiedy waluta kredytu jest wyceniana na bardzo wysokim poziomie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku franków szwajcarskich, choć nie sposób znaleźć dziś bank na polskim rynku, który będzie skłonny udzielić nam kredytu w tej właśnie walucie. Generalnie, im większe prawdopodobieństwo tego, że kurs waluty, w której denominowany jest kredyt, obniży się, tym korzystniejsze będzie zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Kredyt w walucie zarobkowania

Specjaliści i doradcy kredytowi wychodzą z założenia, że najlepiej jest zaciągnąć kredyt w walucie obcej, jeśli kredytobiorca właśnie w takiej walucie uzyskuje swoje wynagrodzenie. Wówczas ryzyko zmiany kursu waluty go nie dotyczy i może spłacać niskooprocentowane zobowiązanie.

Zdjęcie: Wikipedia.org by Andrew Netzler PD