Mieszkanie dla Młodych - nowy program preferencyjnych kredytów hipotecznych

Koniec 2012 roku jest jednocześnie datą zakończenia programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych z dopłatami z budżetu państwa, przeprowadzanego pod hasłem „Rodzina na Swoim”. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej już w październiku zapowiadało, że „Rodzinę na swoim” zastąpi być może już w 2013 roku nowy program wspierania młodych ludzi przy zakupie mieszkania. Program ten nosi nazwę „Mieszkanie dla Młodych”. Jakie są jego zasady? Kto będzie mógł po nowym roku uzyskać dofinansowanie do swojego kredytu hipotecznego?

Podstawowe wytyczne programu „Mieszkanie dla Młodych”

Nowy program będzie obejmował otrzymanie dopłat kredytowych, ale tylko w przypadku kupowania pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. W przypadku „Rodzina na swoim” kredytobiorcy mogli wybierać mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. „Mieszkanie dla Młodych” nie będzie obejmowało zakupu lub budowy domu. Jeśli taki będzie cel kredytu, kredytobiorca nie będzie mógł wziąć udziału w programie dopłat.

Dopłata w programie „Mieszkanie dla Młodych” będzie wypłacana kredytobiorcy, który spełni wymagania programowe, jednorazowo. Jej wysokość jak dotychczas została ustalona na 10% wysokości zaciąganego kredytu. Dotacja będzie mogła zostać podwyższona, jeśli mieszkanie z rynku pierwotnego będzie kupowała osoba lub osoby mające dzieci. Wówczas beneficjent programu „Mieszkanie dla Młodych” uzyska dotację w wysokości 15% kwoty kredytu. Kolejne podwyższenie wsparcia finansowego z budżetu państwa nastąpi, jeśli beneficjenci programu w ciągu 5. lat od podpisania umowy kredytowej doczekają się kolejnego dziecka. W takim przypadku dotacja będzie najwyższa i wyniesie 20%. Jak widać taka dotacja to spora obniżka w całkowitych kosztach kredytu, więc jest o co walczyć.

Jak będzie liczona wysokość dopłaty przy zakupie mieszkania?

"Każda rodzina lub singiel biorący udział w programie 'Mieszkanie dla Młodych' otrzyma minimalnie 10% jednorazowej dopłaty do kredytu, liczonej według wskaźnika 1.0 wartości metra odtworzeniowego w każdym województwie." – jak powiedział minister transportu i budownictwa Sławomir Nowak.

Beneficjenci w programie „Mieszkanie dla Młodych”

O dopłatę z programu „Mieszkanie dla Młodych” będą mogli starać się kredytobiorcy w wieku do 35 lat, kupujący mieszkanie z rynku pierwotnego, którego powierzchnia całkowita nie przekracza 75. mkw. Warto przy tym zaznaczyć, że pomoc państwa ograniczy się do 50. mkw dla rodzin i do 30. mkw dla singli. Zarówno single, jak i małżeństwa będą mogli stać się beneficjentami „Mieszkania dla Młodych” i uzyskać dotację.

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved