Możliwe cele kredytu hipotecznego

Kredyt z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości, najczęściej jest zaciągany w celu sfinansowania zakupu nieruchomości mieszkalnej – domu lub mieszkania, z rynku wtórnego lub pierwotnego. Nie jest to jednak jedyny cel, jaki może zostać zrealizowany ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego.

Podstawowe priorytety przy kredycie hipotecznym

Banki na ogół same ustanawiają regulamin spożytkowania środków finansowych z kredytu hipotecznego. Część z nich może dopuszczać na przykład zakup garażu z pieniędzy pochodzących z kredytu, a dla innych taki cel będzie niemożliwy do przyjęcia.

Najczęściej kredytobiorca pieniądze te może wydatkować na:
•    Zakup domu lub mieszkania,
•    Dokończenie budowy domu,
•    Nadbudowę lub rozbudowę domu,
•    Budowę domu,
•    Wykończenie mieszkania lub domu.

Przy wypełnianiu wniosku o kredyt hipoteczny kredytobiorca ma obowiązek wskazania celu lub celów kredytowania, jako że takie zobowiązanie jest uważane za kredyt celowy. Nie można więc wydać pieniędzy z takiego kredytu w sposób dowolny.

Potrzeby mieszkaniowe

Bank może określić, że kredyt mieszkaniowy może zostać wydany na zróżnicowane potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z taką sytuacją. Wśród możliwych, dodatkowych celów kredytu hipotecznego, które nie zostały jeszcze wspomniane, wymienia się:

•    Zakup działki budowlanej,
•    Przebudowa i przekwalifikowanie budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne,
•    Zakup lub budowa garażu,
•    Wykup nieruchomości od gminy, skarbu państwa lub spółdzielni,
•    Zakup mieszkania od Syndyka,
•  Zmiana lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności lokalu,
•    Nabycie od osoby fizycznej praw wynikających z umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego,
•    Zmiana lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
•    Zakup działki rekreacyjnej,
•    Zakup domku letniskowego,
•    Budowa i wykończenie budynku mieszkalnego na gruncie o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym,
•    Refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe.

Bywa, że bank pozwala z kredytu hipotecznego pokryć koszty zakupu działki rolnej czy siedliska, albo na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego, którego warunki kredytowania są mniej korzystne.

Zdjęcia: Flickr.com by Titanic Belfast Creative Commons 2.0