Remont mieszkania – lepsza pożyczka hipoteczna czy kredyt gotówkowy?

Remont mieszkania pociąga za sobą bardzo wysokie nakłady finansowe, nawet wówczas, gdy obiektem remontu staje się jedno pomieszczenie, na przykład łazienka. Wbrew pozorom niewielka łazienka może pochłonąć kilkanaście tysięcy złotych. Koszty remontu związane z zakupem wszystkich niezbędnych sprzętów, wymianą instalacji wodnej i elektrycznej, czy zakupem piecyka gazowego łącznie to wysoki wydatek, którego pokrycie z własnych, zaoszczędzonych pieniędzy okazuje się u wielu osób po prostu niemożliwe. Dlatego też, planujący remont często rozpoznają rynek finansowy w poszukiwaniu różnych sposobów finansowania.

Jak pokryć koszty remontu - kredyt, czy może pożyczka?

Przede wszystkim należy rozgraniczyć te dwa pojęcia, choć wiele osób używa ich zamiennie. Kredyt gotówkowy jest udzielany wyłącznie przez banki, zaś pożyczkę można zaciągnąć także w firmie parabankowej. Pożyczki udzielane przez takie podmioty są najczęściej droższe od tych, jakie uzyskać możemy z banku. Są one jednak niezabezpieczone, bowiem firma pożyczkowa z reguły nie wymaga ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu. Pożyczka może być udzielona na dowolny cel.

Dwie opcje kredytowania remontu

W przypadku remontu mieszkania mamy do wyboru wiele opcji finansowania takiego przedsięwzięcia. Najczęściej klienci banków w tym względzie decydują się na zaciągnięcie pożyczki hipotecznej bądź kredytu gotówkowego. Obie opcje mają swoje wady i zalety. Co zatem wybrać?

Pożyczka hipoteczna bardziej elastyczna

Przy ubieganiu się o zaciągnięcie pożyczki hipotecznej z banku klient musi przedstawić zabezpieczenie jej spłaty w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Kalkulator pożyczki hipotecznej wskaże, jakie koszty związane są z jej zaciągnięciem. Niewątpliwie pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym będzie posiadała niższe oprocentowanie, niż pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy.

Pożyczka hipoteczna jest wygodną formą finansowania, umożliwiającą skorzystanie z długiego okresu kredytowania. W tej formie można zaciągnąć wyższe zobowiązanie, niż w przypadku kredytu gotówkowego, ponieważ posiada ona solidne zabezpieczenie w postaci hipoteki. Jest bardziej dostępna niż kredyt gotówkowy, ale niesie za sobą pewne ryzyko. Jeśli kredytobiorca będzie miał problem ze spłatą zobowiązania, bank będzie mógł wyegzekwować swoje należności z prawa do nieruchomości, na której jest ustanowiona hipoteka. W najgorszym przypadku kredytobiorca będzie mógł nawet stracić posiadaną nieruchomość.

Przy ubieganiu się o pożyczkę hipoteczną konieczne jest złożenie przez kredytobiorcę nie tylko samego wniosku kredytowego, ale również dokumentów potwierdzających jego prawo do nieruchomości oraz fakt ustanowienia zabezpieczenia na niej, w formie hipoteki.

Kredyt gotówkowy bezpieczniejszy

Banki nie wymagają wielu zaświadczeń przy ubieganiu się klienta o kredyt gotówkowy. Wystarczające będą zaświadczenia o zarobkach klienta oraz zabezpieczenie, na przykład w postaci weksla. Proces kredytowy jest więc w tym przypadku krótszy i szybciej uzyskamy z banku, pieniądze niezbędne do przeprowadzenia remontu. Bank sam sprawdzi, czy klient posiada odpowiednią zdolność kredytową dla zaciągnięcia kredytu gotówkowego. Najlepszy kredyt gotówkowy będzie oprocentowany na podobnym, niskim poziomie co pożyczka hipoteczna. Nie będzie jednak opiewał na tak wysoką kwotę i będzie posiadał raczej krótszy okres spłaty.

Kredyt gotówkowy jest bezpieczniejszy z perspektywy klienta, ale nie banku, bowiem jeśli nie będzie on spłacany terminowo, bank ma mniejsze możliwości wyegzekwowania swoich należności niż w przypadku pożyczki hipotecznej. Na ogół kredyt gotówkowy jest droższy od pożyczki hipotecznej, ponieważ w ten sposób bank rekompensuje sobie ryzyko tego, że zobowiązanie przestanie być spłacane przez kredytobiorcę w przyszłości.

Co wybrać?

Jeśli mamy stabilną sytuację finansową i nieruchomość mogącą stanowić podstawę zabezpieczenia hipotecznego, a także zależy nam na dłuższym okresie kredytowania, wybierzmy pożyczkę hipoteczną – tańszą, choć mniej elastyczną nić kredyt gotówkowy. Z kolei, jeśli zależy nam na szybkim uzyskaniu środków finansowych i nie chcemy w żadnym stopniu ryzykować utraty swojej nieruchomości, zdecydujmy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego – z wyższym oprocentowaniem, ale za to bez ryzyka, że zostaniemy pozbawieni naszego majątku.

Zdjęcie: fotolia all rights reserved