Programy systematycznego inwestowania

Inwestycje można prowadzić na  wiele sposobów, wykorzystując do tego celu różne instrumenty. Pamiętaj jednak, że każda inwestycja wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Jeśli chcesz wypracować wysokie zyski w dłuższej perspektywie czasu i móc inwestować co miesiąc stosunkowo niskie kwoty, bez większego ryzyka, wybierz Programy Systematycznego Inwestowania, które opierają się na inwestycjach w akcje i obligacje.

Czym są Programy Systematycznego Inwestowania?

Programy Systematycznego Inwestowania bądź Programy Systematycznego Oszczędzania inwestują w fundusze inwestycyjne, a więc są produktami oferowanymi przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Ich konstrukcja zakłada zobowiązanie Ciebie, jako klienta, do regularnych, miesięcznych wpłat do TFI. W zależności od tego, ilu letni program inwestowania wybierzesz, z inną wysokością minimalnej składki możesz mieć do czynienia. Czasem będzie to jedynie 50 zł, a czasem TFI będzie wymagało minimalnej wpłaty na poziomie 300 zł. W zamian otrzymujesz obniżone stawki opłat przy pojedynczych wpłatach i obniżone progi minimalne takich wpłat.

Strategie inwestycyjne – sposób na oszczędzanie

Poszczególne Programy Systematycznego Inwestowania mogą znacznie różnić się względem siebie strategiami inwestycyjnymi. Jako inwestor powinieneś wybrać taki fundusz bądź subfundusz, którego strategia inwestycyjna Ci odpowiada, pod względem stopnia założonego ryzyka i prawdopodobnej stopy zwrotu z inwestycji.

Przystępując do PSI wybierasz zatem najbardziej odpowiadający Ci program, który będzie inwestował w pożądane przez siebie aktywa. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować wyższy poziom ryzyka, przy jednoczesnym, prognozowanym wysokim zysku z inwestycji, zainwestuj w Programy Systematycznego Inwestowania, które opierają się na inwestycjach giełdowych (akcje). Jeśli wolisz minimalizować ryzyko, ale w zamian jesteś w stanie zaakceptować niższy poziom zysku, pomyśl o funduszach  inwestujących pieniądze w obligacje, albo takie które inwestują w oba te instrumenty równocześnie.

Jaki Program Systematycznego Inwestowania wybrać?

Najlepiej jest wybrać taki Program Systematycznego Inwestowania, który w trakcie trwania inwestycji umożliwia zmianę funduszu na inny. Wówczas mówimy o funduszu aktywnej alokacji. Jeśli dany fundusz, w który zainwestowałeś w ramach Programów Systematycznego Inwestowania, nie zarabia, albo wypracowuje duże straty, zawsze będzie go można wtedy zmienić na inny. 

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zdjęcie: materiały własne