Raty równe czy malejące? Co wybrać?

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego zwykle banki dają swoim kredytobiorcom możliwość dostosowania trybu spłaty rat kredytowych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami finansowymi. Kredytobiorca może zatem wybrać, czy chce spłacać kredyt w ratach stałych, czy ratach malejących w okresie kredytowania. Warto powiedzieć jednak, że nie jest to tylko decyzja regulująca harmonogram spłaty kredytu hipotecznego, bowiem wpływa ona na zdolność kredytową kredytobiorcy, podwyższając ją lub obniżając. Wybór tego, w jaki sposób będzie więc spłacana rata kredytu może pociągnąć za sobą modyfikację pożądanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu hipotecznego. Nie tylko przy kredach mieszkaniowych, ale również kredytach konsolidacyjnych mamy możliwość wyboru systemu spłaty rat. Co zatem wybrać: raty malejące czy stałe?

Na czym polegają raty malejące?

Rata kredytu może być spłacana przez kredytobiorcę według systemu rat malejących. W początkowej fazie spłaty kredytu kredytobiorca spłaca dosyć wysokie raty kapitałowo-odsetkowe, ponieważ odsetki są liczone od wysokiej kwoty kredytu. W miarę spłacania zaciągniętego w banku kapitału, odsetki maleją w czasie. Na taki tryb spłaty mogą sobie pozwolić wyłącznie kredytobiorcy, których zdolność kredytowa jest dosyć wysoka, jako że bank sprawdza, czy kredytobiorca z osiąganych dochodów będzie w stanie spłacać wysokie, początkowe raty kredytowo-odsetkowe.

Warto powiedzieć, że w przypadku rat malejących wartość spłacanych odsetek maleje w czasie, zaś kwota kapitału spłacana w każdej racie pozostaje taka sama. Taki tryb spłaty zmniejsza obciążenie kredytowe klienta w późniejszym okresie kredytowania. Co więcej przy ratach malejących na ogół ogólna suma spłacanych odsetek jest niższa, niż przy ratach stałych, a więc i ogólne koszty kredytu będą niższe.

Na czym polegają raty równe?

Raty równe, czy też stałe mają inną konstrukcję. Występuje tu stała wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej i jej poziom w teorii nie zmienia się w całym okresie spłaty kredytu. (W teorii ponieważ przy zmianie wysokości stopy referencyjnej, zmianie ulega oprocentowanie kredytu, zatem i rata nieznacznie się zmieni). A zatem. W każdym miesiącu kredytobiorca spłaca ratę o podobnej wysokości. Niemniej jednak jej struktura się zmienia. Początkowo większą część zajmują odsetki, a mniej kapitału spłaca kredytobiorca. Później sytuacja ulega zmianie, ponieważ kapitał jest sukcesywnie spłacany w czasie, a więc maleją naliczane klientowi odsetki kredytowe. Korzyścią dla kredytobiorcy przy wyborze rat stałych jest to, że wie miesięcznie będzie spłacał raty w zbliżonej wysokości, w całym okresie kredytowania. 

Raty równe będą odpowiednim wyborem dla tych klientów, którzy nie mają na początku okresu kredytowania pieniędzy na to, aby spłacać wyższe raty kapitałowo-odsetkowe. Zdecydowana większość młodych kredytobiorców wybiera raty stałe, aby móc dysponować środkami finansowymi przy remoncie mieszkania i jego wyposażaniu. W przypadku rat malejących osoby te musiałyby wygospodarować ze swojego budżetu lub oszczędności, większą kwotę na spłatę raty kredytowej.

    RATY MALEJĄCE     RATY RÓWNE  
 Kwota kredytu 200 000 zł 200 000 zł
 Oprocentowanie 6% 6%
 Prowizja 0% 0%
 Okres kredytowania 20 lat 20 lat
 Ilość rat 240 240
 Wysokość 1. raty 1833,33 1432,86
 Wysokość 60. raty 1587,51 1432,86
 Wysokość 120. raty 1337,51 1432,86
 Wysokość 180. raty 1087,51 1432,86
 Wysokość 230. raty 879,16 1432,86
 RAZEM ODSETKI 120 500 zł 143 885 zł
Zdjęcia: materiały własne