Tani kredyt hipoteczny, co wchodzi w koszt kredytu

Zaciągając kredyt hipoteczny kredytobiorcy powinni liczyć się z kosztami. Kiedy kredyt można uznać za tani? Otóż tanie kredyty hipoteczne mają niskie koszty kredytowania, a banki rezygnują w ich przypadku z pobierania wielu opłat i naliczania prowizji. Jakie koszty kredytowe składają się na łączny koszt kredytu i kiedy jest on tak naprawdę tani?

Koszty wstępne

Już podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny klient może ponieść pewne koszty z tym związane. Co prawda, większość banków zrezygnowało już aktualnie z pobierania prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego i wydanie wstępnej decyzji kredytowej, ale znajdą się i takie, które takie opłaty naliczą. Okazuje się więc, że za oszacowanie tego, czy klient posiada zdolność kredytową, czasem również przyjdzie mu zapłacić. Banki uzasadniają, że pobieranie takich opłat jest w pełni uzasadnione, ponieważ badanie zdolności i wiarygodności kredytowej klienta wymaga poniesienia przez nie nakładów finansowych. Jeśli okaże się, że zdolność kredytowa klienta jest zbyt niska dla udzielenia kredytu hipotecznego, wówczas bank może zaproponować mu wykupienie dodatkowych ubezpieczeń czy dołączenie do kredytu innej osoby.

Koszty związane z ustanawianiem zabezpieczeń

Kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje, posiada zabezpieczenie hipoteczne. Jego ustanowienie będzie wymagało od kredytobiorcy poniesienia kolejnych kosztów kredytowych. Już sam wpis do Księgi Wieczystej nieruchomości, ustawiający hipotekę na rzecz banku, będzie kosztował około 200 złotych. Bank wymaga także wyceny nieruchomości, aby mógł oszacować wartość zabezpieczenia zobowiązania hipotecznego. Koszty wyceny najczęściej ponosi sam klient. Środki te nie są zwracane nawet jeśli bank wyda ostatecznie negatywną decyzję kredytową, z uwagi na przykład na to, że zdolność kredytowa klienta jest zbyt niska.

Ubezpieczenie kredytu

Kolejnym kosztem przy kredycie hipotecznym jest ubezpieczenie kredytu. Na nie składają się różne składki ubezpieczeniowe. Jeśli klient nie dysponuje wkładem własnym na kredyt, w wysokości 10-20% wartości inwestycji, bank narzuci mu obowiązek wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego. Nawet tanie kredyty hipoteczne będą posiadały takie ubezpieczenie, co związane jest ze spełnianiem przez banki wymogów Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz tego, każdy kredytobiorca musi wykupić do swojego kredytu ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, czy też ubezpieczenie na życie dla siebie. Fakultatywnie można wykupić jeszcze ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie przed spadkiem wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne spłaty kredytu.

Dodatkowym kosztem może być ubezpieczenie pomostowe – zabezpieczenie wykupowane do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu na rzecz banku na hipotece. Zwykle koszty ubezpieczenia pomostowego wynoszą ok 0,07% miesięcznie od całej kwoty kredytu lub wypłaconej transzy. Dla mieszkań lub domów kupowanych z rynku pierwotnego, które nie mają jeszcze księgi wieczystej może to być całkiem spore obciążenie miesięczne.

Koszty właściwe kredytów hipotecznych

Tanie kredyty hipoteczne nie będą obarczały kredytobiorcy koniecznością zapłaty prowizji za przystąpienie do kredytu, czy udzielenie zobowiązania, choć wiele ofert zakłada taką prowizję w niskiej wysokości - około 1% kwoty kredytu.

Właściwym kosztem kredytu hipotecznego są odsetki kredytu. Oprocentowanie zawsze podawane jest przez bank w skali roku i składa się z marży bankowej oraz zmiennej w czasie stopy referencyjnej.

Jeśli kredyt zaciągany jest w walucie obcej to oprócz prowizji i odsetek kredytu, kosztem będzie dla niego także spread walutowy, czyli różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty obcej.

Dodatkowe opłaty przy kredycie hipotecznym

Tanie kredyty na ogół nie są obarczone opłatami dodatkowymi, które można znaleźć w droższych ofertach kredytowych. Mowa tu o opłatach związanych z:  

  • wcześniejszą całościową lub częściową spłatą kredytu,
  • ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • wydaniem zaświadczeń do kredytu,
  • sporządzeniem aneksów do umowy kredytowej,
  • przewalutowaniem kredytu,
  • dodatkowymi ubezpieczeniami.

 

Jak widać rodzajów kosztów przy kredycie hipotecznym jest bardzo wiele, a sam kredyt hipoteczny  to poważna inwestycja na wiele lat, tak ze strony klienta, jak i banku. Dlatego jeśli szukamy taniego kredytu hipotecznego powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko odsetki kredytu i jego ratę, ale punkt po punkcie każdy z elementów składających się na całkowity koszt kredytu.

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved