Ubezpieczenia turystyczne

Wyjeżdżając na wakacje letnie bądź zimowe niewielu Polaków zastanawia się nad wykupieniem polisy ubezpieczeniowej. Tymczasem, ubezpieczenia turystyczne w podróży krajowej, a tym bardziej w podróży zagranicznej, są bardzo przydatne. Nigdy nie wiadomo, co może przydarzyć się nam lub naszym bliskim na wakacjach. Warto mieć więc ubezpieczenie, które pokryje koszty leczenia i transportu do kraju, jeśli dojdzie do wypadku czy nagłej choroby. Ubezpieczenie turystyczne umożliwia również uzyskanie odszkodowania z polisy, jeśli zaistnieją okoliczności uprawniające ubezpieczonego do ubiegania się o odszkodowanie.

Typy ubezpieczeń turystycznych

Ubezpieczenie turystyczne najczęściej obejmuje:
•    Koszty leczenia ambulatoryjnego,
•    Koszty hospitalizacji,
•    Transport z miejsca wypadku do szpitala czy pomiędzy szpitalami,
•    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
•    Odpowiedzialność cywilną,
•    Ubezpieczenie bagażu,
•    Assistance.

Ubezpieczony może liczyć na polisę ubezpieczeniową w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas przebywania na wyjeździe turystycznym. Wybór typu i zakresu ubezpieczenia turystycznego uzależniony powinien być od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta. Ubezpieczenia posiadające najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysoką sumę ubezpieczenia, będą naturalnie najdroższe. Warto zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową ubezpieczeniowego na terytorium kraju, do którego się wybieramy. Możliwe, że wybrane przez nas ubezpieczenie będzie funkcjonowało tylko np. w całej Europie, ale już w Turcji w części azjatyckiej, nie będzie można z niego korzystać. Warto czytać ogólne warunki ubezpieczenia przed wykupieniem ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem na wakacje. 

Jak się ubezpieczyć?

Ubezpieczając się w formie polisy turystycznej należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, zarówno przedmiotowy, jak i geograficzny. Klient powinien sprawdzić jednocześnie, czy ubezpieczenie ma odpowiedni dla niego zakres. Ubezpieczając się w ramach polisy turystycznej powinniśmy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe np. o tym, że w czasie wakacji będziemy uprawiać sporty ekstremalne, w tym windsurfing, jazdę na nartach, czy na desce snowboardowej, czy rafting na rzece. Istotnym elementem polisy ubezpieczenia turystycznego jest suma ubezpieczeniowa, na jaką ubezpieczony jest klient. Im będzie ona wyższa, tym lepiej.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubezpieczony mógł ubiegać się o odszkodowanie i pokrycie kosztów leczenia z polisy ubezpieczenia turystycznego, musi mieć dowody na poniesione wydatki, np. rachunki od lekarzy, z apteki, czy ze szpitala. Jeśli koszty są niewielkie, ubezpieczony w trakcie pobytu turystycznego sam pokrywa je z własnych środków finansowych, a po powrocie do kraju wnioskuje o zwrot kosztów, dołączając do wniosku dowody poniesienia wydatków. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty leczenia bezpośrednio, jeśli zachorowanie lub wypadek są zdarzeniami poważnymi. Wystarczy, że w szpitalu czy u lekarza pokaże się swoją polisę, aby móc skorzystać bezpłatnie z leczenia i wszelkich zabiegów.

Dodatkowo, poza pokryciem kosztów leczenia i hospitalizacji, ubezpieczony ma możliwość  ubiegania się o odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jeśli jednak wypadek zdarzy mu się poprzez jego nieodpowiedzialne zachowanie, np. picie alkoholu lub zażywanie narkotyków, ubezpieczyciel niewątpliwie odmówi wypłaty odszkodowania. Tak samo będzie, jeśli zachorowanie lub wypadek był skutkiem działań wojennych. O odszkodowanie turyści ubiegać mogą się za doznany uszczerbek na zdrowiu, w skutek nieszczęśliwego wypadku podczas wakacji, o ile w ramach ubezpieczenia turystycznego mają wykupione ubezpieczenie NNW, tj. następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Najlepiej o odszkodowanie od ubezpieczyciela ubiegać się za pośrednictwem jednej z kancelarii odszkodowawczych, która pozwoli na uzyskanie najwyższego możliwego odszkodowania.

Ubezpieczenie turystyczne w różnych opcjach wyjazdowych

Jeśli wyjeżdżamy na wakacje z biurem podróży, wyjazd jest zorganizowany i to touroperator zapewnia ubezpieczenie grupowe dla swoich klientów, a oni opłacają tylko niewielką składkę ubezpieczeniową, obowiązkowo przed wyjazdem turystycznym. W przypadku samodzielnych wyjazdów za granicę, to turysta powinien zadbać o wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Jadąc do kraju Unii Europejskiej, będąc ubezpieczonym w Polsce w Narodowym Funduszu Zdrowia, nie musimy wykupywać dodatkowego ubezpieczenia, bowiem w każdym kraju Unii Europejskiej będą przysługiwały nam takie same świadczenia zdrowotne, zwykle obejmujące podstawową opiekę zdrowotną. Należy pamiętać o wyrobieniu darmowej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą możemy otrzymać w oddziale NFZ odpowiednim dla miejsca zameldowania.