Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Jednym z produktów oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce jest ubezpieczenie mieszkania. Czy warto zdecydować się na taką polisę ubezpieczeniową? Jeśli tak, to na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze oferty i przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem?

Dlaczego warto?

Wypadki często się zdarzają – uderzenie pioruna, podtopienia, zalanie mieszkania sąsiada, czy włamanie i kradzież. To tylko niektóre z licznych sytuacji, w jakich przyda nam się ubezpieczenie mieszkania. Daje ono poczucie bezpieczeństwa dla właściciela nieruchomości i wszystkich jej mieszkańców. Ochrona własnego mienia – mieszkania i znajdujących się w nim sprzętów, w postaci ubezpieczenia mieszkania, pozwala na uzyskanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego rekompensaty poniesionych strat. Składka na proste ubezpieczenie mieszkania nie jest tak wysoka, aby było ono nieopłacalne.

Poznaj ofertę najlepszych ubezpieczeń

Jak wybrać polisę?

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym Towarzystwa są skłonne przygotować dla swoich klientów indywidualnie skonstruowaną polisę, która będzie dopasowana w sposób elastyczny do wymagań klienta. Przy wyborze odpowiedniej polisy ubezpieczenia mieszkania należy przeanalizować najpierw własne potrzeby i dopiero skonfrontować je z istniejącymi na rynku ofertami ubezpieczeniowymi. Istotnymi cechami polis ubezpieczeniowej powinny być:
•    Przedmiot ubezpieczenia,
•    Zakres ochrony ubezpieczeniowej,
•    Okres trwania polisy,
•    Wysokość składki ubezpieczeniowej,
•    Wysokość sumy ubezpieczeniowej, na jaką jest ubezpieczone mieszkanie.

Warto wybrać ubezpieczenie mieszkania łącznie z polisą odpowiedzialności cywilnej, która uchroni nas od odpowiedzialności za wyrządzone przez nas szkody, np. zalanie sąsiada przez nieszczelne rury w mieszkaniu. Wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje takie koszty.

Na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze polisy ubezpieczenia mieszkania należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko tzw. mury, czyli konstrukcję mieszkania, czy też mieszkanie wraz ze znajdującym się w nim sprzętem. W tym drugim przypadku możemy spodziewać się, że składka ubezpieczeniowa będzie wyższa, ale i zakres ochrony ubezpieczeniowej szerszy.  Warto wiedzieć, czy ubezpieczenie obejmuje również rzeczy ruchome w mieszkaniu, np. czy dostaniemy odszkodowanie za kradzież znajdujących się w naszym domu sprzętów RTV i AGD, czy sprzętu komputerowego.

W umowie o ubezpieczenie mieszkania warto przeanalizować, jak określony jest przedmiot ubezpieczenia. Powinien on  określać nie tylko lokalizację mieszkania, które jest przedmiotem ubezpieczenia, ale również spis majątku objętego ochroną ubezpieczeniową. Lista powinna składać się z nazw składników majątku oraz z szacowanej ich wartości. Dzięki temu łatwiej będzie określić, jaką sumę ubezpieczenia powinno zakładać nasze ubezpieczenie mieszkania. Suma ubezpieczeniowa nie powinna być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Przy zbyt niskiej sumie będziemy mieli niewystarczającą ochronę w polisie ubezpieczenia mieszkania, a przy zbyt dużej będziemy niepotrzebnie opłacać za wysoką składkę na ubezpieczenie tego rodzaju.

Bardzo ważnym elementem polisy ubezpieczenia majątku jest zakres ochrony. Najlepiej ubezpieczyć się od zdarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia w naszym miejscu zamieszkania jest wysokie lub w ogóle występuje. W Polsce raczej mało prawdopodobne jest to, aby wystąpiło takie trzęsienie ziemi, które mogłoby zniszczyć nasze mieszkanie i spowodować zaistnienie zdarzenia, uzasadniającego wypłatę odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Im więcej jest wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej, tym niższa składka. Nie należy tylko przesadzić z wyłączaniem odpowiedzialności ubezpieczającego. O ile zalanie mieszkania przez sąsiada z góry na ostatnim piętrze jest niemożliwe, o tyle już uderzenie pioruna jest jak najbardziej realne.

Decydując się na podpisanie polisy ubezpieczeniowej sprawdźmy jeszcze, czy obowiązuje ona na okres 12 miesięcy, czy dłuższy. Standardem jest rok trwania polisy ubezpieczeniowej, choć niewykluczone, aby zawrzeć ją na dłuższy okres czasu. W polisie wskazany powinien być też system płatności składki. Jeśli zapłacimy składkę z góry, możemy liczyć na zniżki.

Przed ostatecznym zdecydowaniem się na popisanie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym bezwzględnie powinniśmy przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z których możemy dowiedzieć się na przykład, jakie są zasady wypłaty odszkodowania i kiedy ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieszkaniu ubezpieczonego.

Zdjęcie: Fotolia.pl