Zakup autocasco - jakie kryteria brać pod uwagę?

Autocasco, czyli polisa AC, jest dobrowolnym ubezpieczeniem dla właścicieli pojazdów podlegających rejestracji w Polsce. Najczęściej polisy AC są kupowane w zestawie razem z polisą OC, która jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zakres ubezpieczenia autocasco może być zupełnie inny. W przeciwieństwie więc do takich samych pod względem charakteru ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczeń OC, polisy autocasco  należy kupować po porównaniu ich parametrów z naszymi indywidualnymi wymaganiami oraz propozycjami konkurencji. Jak zatem wybrać najlepsze dla nas ubezpieczenie samochodu?

 

Jak wybrać ubezpieczenie AC?

Przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie autocasco sprawdźmy szczegółowo ogólne warunki ubezpieczenia, jakie oferowane są przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Porównując oferty i OWU w tym zakresie powinno nas zainteresować przede wszystkim:
•    pomniejszenie sumy odszkodowania o amortyzację poszczególnych części pojazdu,
•    udział własny – czy występuje i jaką ma on wysokość,
•    zakres ochrony ubezpieczeniowej,
•    suma ubezpieczenia,
•    lista wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
•    obowiązki ubezpieczającego,
•    minimalna wysokość szkody, przy której zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność,
•    zasady rozliczeń kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu,
•    zmniejszenie odszkodowania o wcześniej wypłacone kwoty z ubezpieczenia,
•    ubezpieczenie pojazdu od kradzieży.
Dla klienta najbardziej istotne jest to, aby ubezpieczenie samochodu miało najbardziej wszechstronny zakres i chroniło go przed wszystkimi rodzajami ryzyka.

A zatem - idealne ubezpieczenie AC …

No właśnie – co byłoby tym ideałem? Oczywiście najlepsza oferta na polisę AC będzie miała szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, a zakład ubezpieczeń będzie w każdym przypadku ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę. Idealne ubezpieczenie AC bezwzględnie obejmuje kradzież pojazdu, a udział własny w ogóle w nim nie występuje, ponieważ wówczas właściciel pojazdu również ponosi koszty naprawy samochodu. A tego nie chcemy. Poza tym suma ubezpieczenia w najlepszych AC odzwierciedla aktualną wartość samochodu, a wypłacane poszkodowanemu klientowi odszkodowanie nie jest pomniejszane o amortyzację części.