Co to jest ubezpieczenie?

fi45Żeby podejmować rozsądne decyzje dotyczące ubezpieczeń, trzeba wiedzieć, co oznaczają podstawowe pojęcia, którymi posługuje się agent ubezpieczeniowy. Wbrew pozorom nie są one skomplikowane. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rodzajów ubezpieczeń i naprawdę można znaleźć takie, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. Jaka jest główna zasada ich funkcjonowania? Bez względu na to czy ubezpieczamy samochód czy domek letniskowy, nowy komputer czy gospodarstwo rolne, określone słowa znaczą zawsze to samo.

Polisa ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie jest szczególną umową zawartą pomiędzy Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. To ochrona udzielona przez ubezpieczyciela w razie zaistnienia określonego wypadku. Jaki jest to wypadek i co się stanie gdy do niego dojdzie, określa umowa zwana polisą ubezpieczeniową. Oczywiście za taką ochronę Klient opłaca składki, najczęściej miesięczne, dzięki którym w razie, gdy wydarzy się sytuacja, o której mowa w polisie Klient otrzyma odszkodowanie.

Polisę wystawia ubezpieczyciel ubezpieczającemu. Treść polisy powinna zawierać między innymi takie elementy jak: dane ubezpieczającego (w przypadku osób fizycznych najczęściej wymagane jest imię i nazwisko, adres i numer pesel); przedmiot ubezpieczenia, rodzaj ryzyka, czas trwania ubezpieczenia oraz wysokość składki. Do polisy muszą być dołączone ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

OWU lub/i regulamin

Nim podejmiemy decyzję o ubezpieczeniu, zapoznajmy się dokładnie warunkami umowy, czyli z regulaminem zastosowanym do konkretnego ubezpieczenia i ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). To właśnie w nim znajdziemy prawa i obowiązki obydwu stron, a także przedmiot ubezpieczenia, zakres i wydarzenia podlegające całkowitemu ubezpieczeniu, częściowemu, a jakie są z niego wyłączone.

Znajdziemy w nich także zasady naliczania i wysokość składki oraz okres polisy. Co więcej, otóż z czasem składka może być niższa, gdyż osoby, które kontynuują ubezpieczenie i nie zgłaszają szkód otrzymują różnego rodzaju rabaty.

OWU to bardzo ważny dokument, który jest integralną częścią umowy. Koniecznie powinniśmy je przeczytać jeszcze przed podpisaniem polisy. Zapoznanie się z OWU, zwłaszcza z listą wyłączeń, uchroni nas przed niepotrzebnymi napięciami na linii klient-ubezpieczyciel.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia dzieli się ze względu na rodzaj wypadku ubezpieczeniowego, którego ono dotyczy. Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie, od którego się ubezpieczamy. Do takich zdarzeń może należeć kradzież samochodu, pożar domu/mieszkania, utrata pracy, dożycie określonego wieku, utrata zdrowia czy nawet śmierć ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej może w całości lub w części pokryć wartość „straconych dóbr”, czy wystąpienia zdarzenia.

Jak działa ubezpieczenie?

Może złamiemy sobie rękę. Może stracimy pracę. Może spowodujemy wypadek albo ktoś inny będzie sprawcą kolizji. Może ktoś sąsiad zaleje nam mieszkanie. Może je okradną. Może… No właśnie. Liczymy na to, że tak się nie stanie i wielu z nas rzeczywiście przeżyje życie bez złamanej ręki i nigdy nie będzie miał wypadku. Wielu z nas nic się nie stanie złego z mieszkaniem. Ale jeśli to akurat nam przydarzy się któreś z wymienionych zdarzeń, a nie mamy polisy ubezpieczeniowej, to poniesiemy niemałe koszty leczenia ręki, naprawy samochodu czy mieszkania.

Zdjęcie: pixabay.com