Czy kable to elektrośmieci?

Od kilku lat w w naszym kraju naprawdę duży duży nacisk kładzie się na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci należy odpowiednio utylizować. Odnosi się to także do tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci uregulowane są w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Wiele osób zapyta w tym miejscu czy kable także zaliczane są do elektrośmieci.

Jasno trzeba powiedzieć, że kable zaliczane są do elektrośmieci. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do kontenera przeznaczonego na zwykłe odpady. Zawierają one bowiem materiały , które mogłyby negatywnie odbić się na kondycji środowiska naturalnego. Pojawia się w związku z tym pytanie jak pozbyć się zużytych kabli. Rozwiązanie jest naprawdę niezwykle proste. Najlepiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , który obowiązek ma prowadzić każda gmina.
Odwożąc kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można być pewnym, że zostaną one prawidłowo zutylizowane. W efekcie nie będą zagrożeniem dla środowiska.

About the Author

You may also like these