Czym jest biochemia krwi?

Biochemia jest to krwi to specjalistyczne badanie bada się osocze uzyskane poprzez odwirowanie krwi, która została pobrana od pacjenta. Czym jest osocze? Składa się ono w większości z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek oraz pozostałych bardzo istotnych składników i substancji. Jest to powód dlaczego biochemia krwi potrafi idealnie pokazać w jaki sposób pracują szczególne układy.

Co możemy dostrzec dzięki biochemii krwi?

W trakcie biochemii krwi osocze podlega badaniu, które pozyskuje się poprzez odwirowanie pozyskanej od pacjenta krwi z żyły. 

Badanie to jest w stanie dokładnie przedstawić w jaki sposób konkretne układy i działają konkretne narządy. To badanie możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Profile w badaniu biochemicznym krwi - sprawdź jakie są

Aby ułatwić analizę danych oraz dokładniejszego  zdiagnozowania choroby badania biochemiczne zostały podzielone na podstawowe profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w którym oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w którym oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, oznacza się w nim: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,w którym oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, w nim natomiast oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w nim natomiast oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Jesteśmy też w stanie sporządzić jeszcze bardziej szczegółowe profile, chociażby profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci bądź profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Przeprowadzając badanie biochemiczne krwi każdy składnik oceniany jest osobno ponieważ dla każdego z nich zostały opracowane normy oraz sprawdza się korelacje takich składników ze sobą. Nie zapominaj, żę te normy mogą się trochę różnić w zależności od laboratorium, gdzie wykonano badanie. Dlatego osoba, na której przeprowadzono badanie nie powinien samodzielnie poddawać analizie wyników badań. Tylko lekarz ma kompetencje aby wyniki badań poddać analizie.

Biochemia krwi podczas trwania ciąży - to warto wiedzieć

Badania prenatalne, które nie są inwazyjne obejmują na przykład biochemiczne badania krwi. Te badania polegają na pobieraniu krwi kobiety w ciąży oraz zbadać w niej stężenia określonych składników i substancji. Poziom niektórych z nich które są we krwi kobiety ciężarnej dowodzi o określonych wadach płodu. Połączenie badań biochemicznych kobiety w ciąży wraz z jej wiekiem pomaga konkretnemu programowi komputerowemu obliczyć ryzyko wystąpienia chorób wrodzonych płodu. Badanie biochemii krwi jest przesiewowe, co oznacza, że każda kobieta w ciąży może je wykonać. Niemniej jednak w naszym kraju przeprowadzenie takich badań możliwe jest na NFZ tylko wtedy, gdy lekarz podejrzewa, że mogą występować poważne wady letalne płodu.

Warto także dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet w ciąży zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A - przeprowadza się między 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny -  wykonuje się wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany - jest to złączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży. 

About the Author

You may also like these