Czym jest odwrócona hipoteka?

Pojęcie odwróconej hipoteki doczekało się usystematyzowania w ramach polskich przepisów bankowych. Dnia 15 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o odwróconej hipotece – produkcie bankowym skierowanym do osób powyżej 60. roku życia. Seniorzy, którzy dysponują własnością nieruchomości mogą ,,oddać” ją do banku w zamian za wypłatę dodatkowej emerytury z zachowaniem dożywotniego prawa zamieszkania.

Konstrukcja odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka jest jedną z form kredytu hipotecznego, tyle że dość szczególna. Prawo do skorzystania z niej ma jedynie osoba w wieku powyżej 60. lat, która jest właścicielem domu lub mieszkania. Idea odwróconej hipoteki jest stosunkowo prosta –  kredytobiorca pod zabezpieczenie hipoteczne uzyskuje od banku określoną kwotę pieniędzy zachowując dożywotnie prawo zamieszkania. Przy czym pieniądze mogą być wypłacone w formie jednorazowej wypłaty lub miesięcznych świadczeń.

Wysokość rat lub kwoty jednorazowej wypłaconej przez bank będą z góry określone w umowie kredytowej. Niestety jest to jedna ze słabości – odwróconej hipoteki. Może dojść do sytuacji, w której bank zaprzestanie wypłaty renty seniorowi.

Co się dzieje po śmierci kredytobiorcy?

Bank po śmierci kredytobiorcy przejmuje nieruchomość, a różnicę pomiędzy uzyskaną ceną sprzedaży, a kwotą zobowiązania wypłaca spadkobiercom. Jeżeli w ramach dziedziczenia – spadkobiercy spłacą zobowiązania kredytobiorcy ciążące na nieruchomości w ramach odwróconej hipoteki, przejmują własność nieruchomości.

Jedną z zalet odwróconej hipoteki jest ochrona praw jego spadkobierców – na wypadek przedwczesnej śmierci seniora – bank jest zobowiązany do wypłaty nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości nad stanem aktualnych zobowiązań wynikających z tytułu odwróconej hipoteki. Odwrotna sytuacja – gdy suma wypłacanego świadczenia przez bank przekroczy aktualną wartość nieruchomości – bank nie będzie mógł dochodzić roszczeń wobec innych składników majątku seniora lub jego spadkobierców.

Ze względu na fakt, że ustawa o odwróconej hipotece weszła w życie stosunkowo niedawno – trudno jest prognozować kiedy pierwsze oferty banków pojawią się na rynku. Oceny produktu będzie można dokonać na podstawie konkretnych ofert bankowych.

Zdjęcie: pixabay.com