Czym jest ubezpieczenie pomostowe i ile kosztuje

Oprocentowanie kredytu, prowizja za jego udzielenie, obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości i na życie ubezpieczonego wpływają bezpośrednio na ogólny koszt naszego kredytu. Ale czy to jedyne koszty jakie ponosimy biorąc kredyt? Niestety, nie! Jednym z dodatkowych kosztów, tzw. okołokredytowych jest ubezpieczenie pomostowe. Może ono znacznie zwiększyć wysokość płaconych raty w pierwszych  miesiącach spłacania kredytu. Co to takiego?

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest jednym z zabezpieczeń stosowanych w kredytach hipotecznych. Bank udzielając nam kredytu mieszkaniowego zabezpiecza jego spłatę wpisem w księdze wieczystej. Ale dopóki w KW naszej nieruchomości nie zostanie wykonany prawomocny wpis, bank nie może dochodzić z niej swoich roszczeń w sytuacji gdy klient nie spłaca kredytu zgodnie z harmonogramem. A zatem bank będzie wymagał od nas dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia pomostowego. W ten sposób ubezpiecza spłatę kredytu, a kosztem ubezpieczenia obciąża klienta.

Kiedy może to być szczególnie kłopotliwe? Gdy kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego: czyli mieszkanie w nowym bloku w stanie deweloperskim. Okres opłacania składki ubezpieczenia pomostowego może wydłużyć się nawet do dwóch lat, gdyż dla nowopowstałych nieruchomości przed dokonaniem ustanowieniem hipoteki deweloper musi utworzyć księgę wieczystą, co niestety skutecznie wydłuża czas oczekiwania na uprawomocnienie się wpisu.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Banki różnie naliczają koszt ubezpieczenia pomostowego. W pierwszym wariancie jest to podwyższenie marży kredytu hipotecznego o określony procent w stosunku do standardowej oferty, do czasu aż klient dostarczy prawomocny wpis hipoteki. W innym przypadku bank może naliczyć jednorazowo kwotę za ubezpieczenie pomostowe. W każdym przypadku koszt ubezpieczenia pomostowego jest uzależniony od kwoty udzielonego kredytu.

Aby zobrazować możliwe koszta kredytowe jakie poniesiemy zanim dostarczymy do banku prawomocny wpis do hipoteki nieruchomości, prześledźmy ich wysokość na przykładzie. Kredyt dotyczy zakupu mieszkania o wartości 350 000 zł z wkładem własnym 50 000 zł. Okres kredytowania 30 lat, kwota kredytu 300 000 zł. Oprocentowanie nominalne kredytu wynosi 5 % (WIBOR6M plus marża banku).

W pierwszym wariancie naliczenia kosztów ubezpieczenia pomostowego bank podnosi marżę kredytową o 1 punkt procentowy. W okresie od zawarcia umowy do uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej, kredytobiorca będzie płacił wyższą ratę kredytu o około 190 zł.

Innym sposobem pobierania przez bank ubezpieczenia pomostowego jest jej comiesięczna (czasami kwartalna, półroczna lub roczna) płatność przez klienta. W zależności od częstotliwości naliczania ubezpieczenia oraz danego banku, składka w naszym przypadku powinna oscylować w wysokości około 200 zł miesięcznie (około 0,07 % kwoty kredytu).

W praktyce większość banków preferuje pierwszy rodzaj naliczania składki ubezpieczenia pomostowego, czyli podwyższenie marży kredytu. Obecnie banki stosują podwyższoną marżę w tym okresie od 0,5  do nawet 2 punktów procentowego.

Jak dokonać wpisu?

O wpis do księgi wieczystej nieruchomości wnioskuje sam kredytobiorca w sądzie prowadzącym rejestr ksiąg wieczystych. Zapis taki pojawia się zazwyczaj w okresie od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy (pod warunkiem, że księga wieczysta danej nieruchomości już istnieje), licząc od dnia złożenia wniosku przez kredytobiorcę w sądzie. O dokonaniu wpisu sąd powiadamia listem poleconym.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż nawet jeśli bank wykupi ubezpieczenie pomostowe, a klient zaprzestanie spłaty kredytu, to wówczas kredyt spłacany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a bank nadal pozostaje uprawniony do dochodzenia swojej należności od klienta, czyli kredytobiorcy.

Zdjęcie: pixabay.com