Finansowanie bieżącej działalności firmy

Bieżąca działalność przedsiębiorstwa związana jest z koniecznością realizowania płatności za dostawy materiałów i towarów, z wypłacaniem wynagrodzeń pracowniczych i regulowaniem zobowiązań wynikających z innych tytułów. Firma mająca przejściowe kłopoty finansowe może pokryć swoje bieżące zobowiązania powstające na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej kredytem bankowym. Jak go otrzymać?

Kredyt bankowy

Jednym z rozwiązań w finansowaniu bieżącej działalności firmy jest zaciągnięcie w banku kredytu obrotowego. Dzięki niemu można zwiększyć zaangażowanie w prowadzoną działalność produkcyjną o dodatkowe środki. Za jego pośrednictwem można pokryć koszty wynagrodzeń pracowniczych czy opłacić bieżące faktury uzyskiwane od dostawców i kontrahentów. Kredyt obrotowy może również pomóc przedsiębiorcy rozwinąć biznes i tym samym doprowadzić do powiększenia przychodów firmowych.

Typy kredytów obrotowych

W bankach kredytobiorcy firmowi mogą otrzymać ofertę na kredyt obrotowy w jednym z trzech podstawowych typów:
•    Kredyt obrotowy – jest to celowy kredyt o stałym terminie spłaty, który bank przyznaje na realizację konkretnego przedsięwzięcia lub transakcji wskazanej we wniosku kredytowym,
•    Kredyt revolvingowy – jest to kredyt udzielany w rachunku kredytowym przez bank, uruchamiany za każdym razem przez posiadacza rachunku, kiedy zachodzi po jego stronie taka potrzeba,
•    Kredyt overdraft – jest on przyznawany na rok i dopisywany do posiadanego przez firmę rachunku, a jego wykorzystanie jest dowolne dla kredytobiorcy.

Poza nimi dla firm prowadzących handel zagraniczny mogą być dostępne takie formy finansowania jak gwarancje przetargowe, akredytywa lub dyskonto akredytywy.

Warunki otrzymania finansowania

Finansowanie bieżącej działalności za pośrednictwem kredytu obrotowego z banku nie jest dostępne dla wszystkich kredytobiorców bez wyjątku. Z takiej formy zewnętrznego finansowania mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy spełniający warunki:
•    Co najmniej półroczny lub roczny staż prowadzenia działalności gospodarczej,
•    Otwarcie lub posiadanie na potrzeby kredytu rachunku bieżącego,
•    Pozytywna historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej,
•    Brak wpisów do bankowej informacji gospodarczej lub bankowego rejestru niesolidnych klientów,
•    Posiadanie dodatniego wyniku finansowego,
•    Dysponowanie nienaruszonym kapitałem założycielskim.

Wysokość finansowania za pośrednictwem kredytu obrotowego uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym firmy. Warunkiem otrzymania wysokiego kredytu obrotowego jest solidne zabezpieczenie jego spłaty, np. za pośrednictwem zabezpieczeń rzeczowych i poręczeń. Zabezpieczeniem w kredytach celowych, przeznaczonych na realizację konkretnego przedsięwzięcia są zabezpieczenia w postaci finansowych aktywów – hipoteki na nieruchomości, zastawy, przewłaszczenia itp.

Co poza bankiem?

Bank to nie jedyna instytucja, która może zapewnić finansowanie bieżącej działalności firmy. Takie same efekty można uzyskać z zastosowaniem leasingu lub factoringu. W obu przypadkach proces ubiegania się o finansowanie najprawdopodobniej będzie mniej skomplikowany niż w banku. Leasingiodawca nie sprawdza klienta w BIK-u, a więc teoretycznie, nawet negatywne wpisy w tym rejestrze nie są przeszkodą dla finansowania bieżącej działalności firmy za pośrednictwem leasingu.

 

Zdjęcie: pixabay.com