Jak Inwestować Pieniądze - Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są instrumentem finansowym pozwalającym na inwestowanie między innymi w waluty, surowce, spółki, czy papiery wartościowe. Decydując się na kupno jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, stajesz się udziałowcem funduszu, a wartość Twojego udziału zależy od wartości aktywów, w które zarządzający funduszem inwestuje pieniądze.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Największą zaletą funduszy inwestycyjnych jest dywersyfikacja portfela inwestora, czyli inwestowanie pieniędzy w różne sektory i podmioty. Ponadto sam Klient decyduje jedynie o wyborze funduszu, nie jest natomiast obarczony wyborem instrumentów finansowych, ani zarządzaniem nimi. Decyzje te podejmują profesjonalni doradcy finansowi (zarządzający funduszami).

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.