Polityka prywatności

Fine Investments sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług wprowadziliśmy procedury wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w wyniku, czego zapewnione jest tak bezpieczeństwo danych osobowych.

Aby dostarczyć informacje, którymi nasi użytkownicy są zainteresowani prosimy ich o pozostawienie danych takich jak: imię, nazwisko, telefon i adres mail. Dane, którzy nasi użytkownicy pozostawiają na stronie są używane do celów marketingowych i informacyjnych. Użytkownik dzięki pozostawieniu ich może oczekiwać kontaktu w postaci telefonu od konsultanta instytucji finansowej, którego ofertą był zainteresowany i tym samym, może w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać wyżej wymienione informacje. Dane udostępniane są tylko instytucjom finansowym na mocy zawartych umów, użytkownik w każdym momencie ma do nich dostęp i może zwrócić się do administratora sieci o dokonanie zmian lub usunięcie ich z bazy naszej instytucji.

Sprawdź naszą wiarygodność - KRS Fine Investments Sp. z o.o.