Ubezpieczenia Samochodowe - Najtańsze OC i AC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem każdego posiadacza pojazdu. Jego celem jest ochrona kierowcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zdarzeniach związanych z ruchem drogowym. Ubezpieczyciele oferują dodatkowe zniżki dla osób kontynuujących bezszkodowo umowę ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie posiadacza pojazdu. Ma na celu ochronę przed ewentualnymi szkodami oraz stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty pojazdu. Również w przypadku ubezpieczenia AC posiadacz pojazdu ma możliwość uzyskania zniżki za bezwypadkowe uczestnictwo w ruchu drogowym.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved