Jak Inwestować Pieniądze - Fundusze Inwestycyjne

 

Fundusze inwestycyjne - co powinniśmy o nich wiedzieć?

fundusze inwestycyjne

Wiele osób zastanawia się nad dobrym sposobem na inwestowanie pieniędzy. Możliwości w tym zakresie są bardzo szerokie, ale każda opcja wiąże się z koniecznością zaakceptowania pewnego poziomu ryzyka. Jedynie lokaty bankowe, oferowane z gwarancją zwrotu kapitału i pewnym oprocentowaniem, mają znikome ryzyko inwestycyjne. Niestety zazwyczaj nie dają zadowalającej stopy zwrotu. Jak zatem zarobić więcej niż na standardowej lokacie bankowej? Dobrym rozwiązaniem może być inwestycja w fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Organem zarządzającym funduszami inwestycyjnym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, nazywane w skrócie TFI. Towarzystwo zatrudnia specjalistów, potrafiących efektywnie inwestować pieniądze. Ty, jako klient funduszu powierzasz swój kapitał inwestycyjny w ręce specjalistów, analityków giełdowych, a oni inwestują go w instrumenty finansowe takie jak: akcje, obligacje, prawa poboru, waluty itp. Za swoje działania pobierają pewien procent.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne dzielą się generalnie na trzy rodzaje, biorąc pod uwagę wybraną przez nie strategię inwestycyjną. Wyróżniamy fundusze:
•    bezpieczne,
•    zrównoważone,
•    agresywne.

To od Ciebie zależy, w jakie aktywa fundusz będzie inwestować Twoje pieniądze, gdyż wybierając fundusz ustalasz, którą strategię inwestycyjną wybierasz. Strategia ta polega na podziale środków funduszu na papiery wartościowe o danym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
W przypadku bezpiecznych TFI większość Twoich pieniędzy zostanie zainwestowana w bezpieczne aktywa, głównie obligacje i papiery dłużne skarbu państwa. Dla funduszy agresywnych podstawowym aktywem są akcje spółek giełdowych. W funduszach zrównoważonych wybierasz połączenie funduszu bezpiecznego z agresywnym. Generalnie, najwięcej można zarobić inwestując pieniądze w fundusze agresywne, ale takie inwestycje związane są jednocześnie z najwyższym poziomem ryzyka. Jeśli chcesz w krótkim czasie osiągnąć wysokie zyski z inwestycji i nie boisz się ryzyka inwestycyjnego, możesz zainwestować w jeden z agresywnych TFI.

Jak inwestować w fundusze?

Inwestowanie w fundusze sprowadza się do wyboru odpowiedniego TFI, któremu chcesz powierzyć posiadane środki finansowe. Następnie, wykupujesz jednostki uczestnictwa w funduszu, ponosząc przy tym ewentualne koszty związane z przystąpieniem do TFI oraz koszty opłat za zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Stajesz się właścicielem jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym, a na każdą jednostkę przypada pewien założony procent zysku, jaki zostanie wypracowany w danym horyzoncie czasowym.

Z wybranym TFI podpisujesz stosowną umowę, przy zachowaniu minimum formalności. Zwykle sprawdzana jest tylko tożsamość klienta na podstawie przedstawionego dowodu osobistego. Inwestowanie pieniędzy w fundusze wymaga posiadania wolnej gotówki i podjęcia pewnego ryzyka inwestycyjnego. W zamian masz szansę wypracować znacznie wyższy zysk, niż zaproponowane oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa czy też lokat terminowych w bankach. Należy jednak zawsze brać pod uwagę to, że fundusz nie zawsze będzie zarabiał. Może wypracować w danym  roku stratę, przez co uszczupli się Twój kapitał ulokowany w jednostkach uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego.

Nad funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych pieczę sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.