Jak działają firmy windykacyjne?

fi53Komu pomagają firmy windykacyjne? Jakich metod używają by ściągnąć należności od dłużnika? Czym różni się kredyt konsolidacyjny, od spłaty długu w firmie windykacyjnej? Co może, a czego nie windykator?

Komornik, a windykator

Działalność firm windykacyjnych w dużej mierze skupia się na kontakcie z dłużnikiem oraz sugestywnym namawianiu go do uregulowaniu zobowiązań lub omawianiu spłaty zadłużenia na raty, czy restrukturyzacji długu. W odróżnieniu od komorników, zakres przysługujących uprawnień windykatorowi jest stosunkowo niewielki. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części wynagrodzenia, czy innych przedmiotów, będących własnością dłużnika.

Zadaniem firm windykacyjnych, działających w imieniu wierzyciela – klienta, jest odzyskanie należności od dłużnika. Teoretycznie, więc  windykator może wyłącznie prosić o spłatę zadłużenia lub negocjować terminy i wysokość spłaty części lub całości długu. Komornik według prawa wyposażony został w realne narzędzia ściągnięcia zobowiązania finansowego np. może wejść do mieszkania dłużnika, czy  zamówić ślusarza i w asyście policji wyważyć zamki, gdy dłużnik nie odpowiada na wezwania komornika.

Telefon, list, wizyta – kolejność działania windykacji

Powszechnie stosowaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest sprawdzenie faktyczności powstałego długu, który został przekazany im do windykacji. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do dłużnika, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania, rozpoczyna się proces windykacji. Windykacja wysyła upomnienia drogą elektroniczną – e-mail, przypomnienia SMS-em, wysyłają listy polecone lub kontaktują się osobiście z dłużnikiem w miejscu zamieszkania lub pracy. Często stosowana praktyką, jest informacja o możliwości wciągnięcia dłużnika na listy dłużników, np. Krajowy Rejestr Dłużników, Rejestr Dłużników ERIF, czy BIG Info Monitor.

Jeżeli pomimo wskazanych wyżej czynności, dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, firma windykacyjna ostatecznie wpisuje dłużnika do bazy dłużników oraz wystawia rachunek własny z notą obciążeniową, który dodatkowo zwiększa zadłużenie dłużnika. Jeżeli sprawa długu zostaje przekazana do sądu, wówczas dłużnik zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego oraz wynagrodzeniem komornika, jeśli sprawa znajdzie finał właśnie w tej instytucji.

Dogadać się z windykacją

Większość renomowanych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez stosowania nieczystych zagrywek, stosuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu dłużnikowi rozłożenia zadłużenia na dogodne dla niego, miesięczne raty.

Polubowna windykacja nie ma charakteru kredytu konsolidacyjnego. Osoby, które posiadają złą historię w Biurze Informacji Kredytowej (np. niespłacone kredyty chwilówki) czy widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie w banku kredytu konsolidacyjnego. Ratalna spłata zadłużenia, nie ma charakteru kredytowego finansowania długu, jest wyrazem polubownej negocjacji dłużnika z wierzycielem, za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

Nieczyste zagrywki firm windykacyjnych

Niestety część firm windykujących długi stasuje zagrywki, które z prawem nie mają wiele wspólnego. Przykładem może być wysyłanie wezwań do zapłaty bez jasnego określenia rodzaju i źródła długu lub dotyczących długów już przeterminowanych. Zdarzają się również sytuacje, w których windykacja grozi wysłaniem do domu dłużnika pracownika celem zajęcia jego mienia, (do którego nie ma prawa) lub do zakładu pracy. Takowe zastraszenie lub niejasno sformułowane, o jakie zadłużenie chodzi jest taktyką niezgodną z obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że dłużnika ma również swoje prawa, a wszelkie nieczyste zagrywki firm windykacyjnych należy zgłaszać do organów stających na straży praw konsumenckich, a nawet obywatelskich. Odpowiednim organem w tym przypadku jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w sytuacji rażącego łamania praw przez firmy windykacyjne powinniśmy wezwać policję lub zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.