Jak zbudować swój finansowy wizerunek?

Wizerunek buduje się latami. Także ten finansowy, na który składają się wszelkie zdarzenia związane z korzystaniem z produktów finansowych oferowanych na regulowanym rynku. I jak każdy inny wizerunek, ten także można umiejętnie budować, ułatwiając sobie dostęp do pełnej oferty banków przyszłości.

Co to jest BIK?

Nasza finansowa historia zapisywana jest w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja powołana przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania określonych informacji zarówno bankom, jak i instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów. Dlaczego takie informacje zbierają i udostępniają? Po to by wspierać zaufanie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników rynku finansowego. BIK współpracuje obecnie z 42 bankami komercyjnymi oraz 567 bankami spółdzielczymi. Wszystkie nasze aktywności finansowe są więc skrupulatnie odnotowywane w bazie BIK. Przykładowo - to jak i czy w ogóle spłacamy (lub spłacaliśmy) kredyt zaciągnięty w jednym banku, będzie widział inny bank, w którym akurat staramy się o kredyt.

Jak powstaje historia?

O historię kredytową, czyli swój finansowy wizerunek warto dbać, ponieważ może on zaważyć zarówno na warunkach oferty kredytowej, jak i samym fakcie jej dostępności dla nas. Nasza historia kredytowa w bazie BIK składa się ze wszystkich zdarzeń związanych z kredytami czy pożyczkami. Wchodzą w to zarówno zaciągnięte kredyty, płatności każdej raty, spłacone kredyty, ale także ilość zapytań, które banki w naszym imieniu składają do bazy. Może się jednak zdarzyć, iż mimo dobrej oceny scoringowej BIK, bank odmówi udzielenia nam kredytu ze względu na ilość zapytań w poprzednich miesiącach. Natomiast pozytywnymi przesłankami mocno podnoszącymi naszą ocenę w BIK będzie terminowe spłacanie rat na kilku produktach kredytowych np. kredyt hipoteczny, karta kredytowa itd. Ocena scoringowa bazuje na ilości zdarzeń pozytywnych, ale też na zdarzeniach negatywnych typu opóźnienie w płatności powyżej 30 dni lub w najgorszym scenariuszu windykacja kredytu. W ocenie nie do końca jest brana pod uwagę kwota, z którą zalegamy, ale sam fakt zalegania.Opóźnienia kilkudniowe zdarzają się na rynku dość często i nie są aż tak uwzględniane, ale te powyżej 30 czy 90 dni mogą praktycznie zablokować nam możliwość zaciągnięcia kredytu w ramach regulowanego rynku.

Jak budować pozytywny wizerunek?

Na ocenę naszej osoby, jako potencjalnego kredytobiorcy ma wpływ wiele czynników.Pierwsza rada to oczywiście unikać nadmiernego zadłużenia. Jeśli jednak tak się już stało, należy wyjść od zamówienia swojego raportu BIK na stronie bik.pl - najlepiej jego rozszerzonej wersji zawierającej ocenę scoringową. Dokument ten jest płatny, ale będzie w nim zawarta pełna historia każdego z naszych kredytów, co ułatwi nam podejmowanie optymalnych decyzji na dalszym etapie. W kolejnym kroku (samemu lub z doradcą finansowym) należy odszukać te kredyty, które mają statusy zaległości powyżej 30 dni. Jeżeli są to kredyty o małej kwocie, w miarę możliwości należy je spłacić w pierwszej kolejności. Jeżeli kwota do spłaty nie umożliwia szybkiego uregulowania zobowiązania pozostaje nam konsolidacja lub refinansowanie kredytu do innego banku. Należy przy tym pamiętać, aby po spłacie kredytu z zaległościami wycofać w banku zgodę na przetwarzanie danych w BIK po zamknięciu rachunku kredytowego. W tym celu wystarczy złożyć odręczne pismo w oddziale banku określając swoje dane oraz informacje dot. kredytu. Po co tyle zachodu? Jeżeli wycofana jest zgoda na przetwarzanie danych BIK „znikają” one z podglądu banków (choć w historii BIK oczywiście nadal będą się znajdować). Sytuacja nie jest tak oczywista w momencie, jeżeli kredyt ma status windykacji lub odzyskany. W tych okolicznościach trafiamy do niezależnych baz bankowych skąd „wypisać się” jest niezwykle trudno. Dlatego chcąc zachować wiarygodność finansową, najlepiej jest rozsądnie korzystać z dostępnych ofert i terminowo regulować swoje zobowiązania.

Zdjęcie: fotolia.pl