Jak zwiększyć zdolność kredytową?

W procesie kredytowym w banku, przy ubieganiu się o kredyt, analityk kredytowy musi sprawdzić, czy klienta w ogóle stać na zaciągane zobowiązanie w pożądanej przez niego wysokości. W tym celu, na podstawie przedstawionych dokumentów dochodowych, sprawdzanana jest jego zdolność kredytowa. Zarobki są pomniejszane o stałe koszty utrzymania oraz o koszty innych zobowiązań kredytowych czy pożyczkowych. Celem tego badania jest ocena w jakiej wysokości ratę możemy miesięcznie spłacać na rzecz Banku. Jeśli po oszacowaniu przez analityka zdolności kredytowej klienta okaże się ona zbyt niska do spłaty kredytu, o jaki wnioskuje klient, bank poprosi o dodatkowy wkład własny lub wyda mu negatywną decyzję kredytową.

Jak dostać kredyt - samodzielne wyliczenie zdolności kredytowej

Klient przed wnioskowaniem o kredyt sam może przeprowadzić podobne badanie jak analityk kredytowy i ocenić jakie ma szanse. Bank przy liczeniu zdolności weźmie pod uwagę szereg „kosztów”. Wyjściem do wyliczenia jest średni dochód netto klienta bądź osób które łącznie starać się będą o kredyt. Odjąć od tej kwoty należy wszelkiego rodzaju raty kredytów obecnie spłacanych. Dochód będzie także pomniejszony zostanie o obciążenie z tytułu posiadanych limitów w koncie i kart kredytowych (zazwyczaj od 1 do 1,5% limitu). Oczywiście dochód zostanie pomniejszony o minimalną kwotę jaką Bank zakłada dla utrzymania każdej osoby w gospodarstwie domowym.

Wytyczne Rekomendacji S KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S, która w zdecydowany sposób ograniczyła dostępność kredytów dla  klientów. Otóż, KNF narzuciło bankom liczenie zdolności kredytowej na maksymalny okres 25. lat kredytowania, bez względu na to, czy kredyt udzielany jest na taki okres czasu, czy dłuższy. Dodatkowo, klienci zarabiający mniej niż średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej mogą zaciągnąć kredyt z ratą nie wyższą niż połowa ich dochodów. Z kolei, klienci z wyższymi zarobkami mogą maksymalnie spłacać raty kredytowe w wysokości 65% dochodów netto miesięcznie. W przypadku kredytów walutowych procent ten jest niższy i dla wszystkich kredytobiorców bez względu na wysokość dochodów, wynosi 42% dochodów netto.

Metody zwiększania zdolności kredytowej 

Zbyt małe dochody klienta, albo zbyt duże obciążenia ze strony innych kredytów czy zobowiązań powodują, że banki nie chcą udzielać takim kredytobiorcom kredytów. Dodatkowo, ograniczeniem dla zdolności kredytowej klienta jest Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Zatem pytanie brzmi: jak dostać kredyt i co zrobić by zwiększyć szansę na otrzymanie go.

Zdolność kredytową możemy powiększyć poprzez:

•    Wydłużenie okresu spłaty kredytu (pamiętać należy jednak, że zdolność kredytowa będzie liczona tylko w perspektywie 25. lat spłaty zobowiązania) ,
•    Wpisanie do wniosku kredytowego więcej niż jednego kredytobiorcę, np. kredyt można zaciągnąć razem ze współmałżonkiem, partnerem czy z rodzicami,
•    Pozamykanie zbędnych limitów czy mniejszych kredytów lub ich skonsolidowanie.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata kredytu, a co za tym idzie także wyższa zdolność kredytowa. Niestety, wydłużenie okresu kredytowania skutkować będzie również wzrostem ogólnych kosztów kredytowych międzyinnymi dzięki wzrostowi ilości odsetek do spłaty. Mimo, iż Bank obliczy Nam zdolność w perspektywie 25 lat warto przemyśleć dłuższy okres tak, aby faktyczne obciążenie miesięczne było niższe.

Większa liczba kredytobiorców

Kolejną metodą jest zwiększenie liczby kredytobiorców w ramach jednego wniosku kredytowego. Jej ograniczeniem jest tu jednak to, że zarówno dochody jak i zobowiązania drugiego kredytobiorcy, są wówczas brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Tak więc zdolność kredytowa osoby, która dołącza do kredytu powinna być odpowiednio wysoka. Jeśli do wniosku kredytowego dołączamy rodziców, banki na ogół wskażą limit wieku, w którym musi nastąpić spłata kredytu. Jeśli rodzic ma 65. lat, wówczas bank nie udzieli kredytu na 25. letni okres spłaty.

Uporządkowanie zobowiązań finansowych

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla zwiększenia zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt bankowy, jest uporządkowanie jego zobowiązań finansowych. Jeśli mamy karty debetowe, albo kredyt w rachunku bieżącym, najlepiej pospłacajmy takie zobowiązania. Wówczas staniemy się bardziej wiarygodni dla banku, a nasza zdolność kredytowa automatycznie wzrośnie, bowiem nie będą od niej odejmowane raty kredytów ratalnych, czy kwoty spłaty debetu w koncie. Pamiętajmy, że bank wie o naszych zobowiązaniach. Wszystkie je może sprawdzić, tak więc w żaden sposób nie będzie tutaj pomocne ukrywanie naszych długów w składanym wniosku. Niektóre Banki zaoferują Nam możliwość skonsolidowania kredytów i pożyczek tak, aby Nasze obciążenia miesięczne były jak najniższe, a co za tym idzie zwiększy się w ten sposób Nasza zdolność kredytowa.

Zdjęcie: flickr.com by images_of_money creative commons 2.0