Jakie właściwości ma pelet?

Prawo które reguluje ogrzewanie wprowadza coraz większe ograniczenia.Ograniczają one sprzedawania niskiej jakości kotłów czy też niezgodnych z ekologią paliw. Właśnie przez to w ostatnich latach kotły na pellet stały się popularne. Ten rodzaj paliwa ma również dużą wydajność.

Pelet - z czego jest produkowany?

Pelet jest to paliwo w postaci granulatu w kształcie sprasowanych wałków o wielkości 6-8 milimetrów i maksymalnej długości 30 mm. Pelet produkuje się z biomasy, czyli pozostałości z produkcji rolnej które zostały sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Możemy wyróżnić kilka rodzajów:

pelet drzewny który jest produkowany z trocin, zrębek i innych odpadów drzewnych;
pelet agro produkowany przy użyciu słomy, siana, biomasy roślin energetycznych;
pelet który jest produkowany z łusek słonecznika;
pelet produkowany z innych odpadów.

Niemniej pod względem przeznaczenia dzieli się go na dwie grupy. Pelet przemysłowy wykonuje się m.in. ze słomy. Sprawia on, że ogrzewa się budynki użyteczności publicznej czy też przemysłowe. Pelet który stosuje się w domu jest z reguły z drzew. Wytwarza się go z resztek które pochodzą z tartaków, stolarni a także zakładów drzewnych. Pamiętajmy że muszą one być pozbawione zanieczyszczeń zarówno chemicznych jak i mineralnych.

Czy pelet naprawdę jest tak bardzo ekologiczny?

Pelet jest bardzo wydajnym paliwem, ponieważ jego wartość
energetyczna wynosi średnio 19500 kJ/kg przy zawartości popiołu pół procenta. Z kolei kaloryczność 2 kg peletu jest odpowiednikiem 1 l oleju opałowego. Jednakże miejmy w pamięci że zależy to też od kotła na pelet a także dostawcy paliwa. Zaleca się stosować pelet certyfikowany, np. DIN PLUS lub EN PLUS o bardzo dużej od sprawdzonego sprzedawcy. Pelet który posiada certyfikat musi być w posiadaniu odpowiedniego oznaczenia. Do zastosowań komercyjnych czy też domowych według standardu EN PLUS stosuje się:

klasę właściwości A1 – najwyższej jakości pelet posiadający wysokie parametry spalania i bardzo małej ilości popiołu i azotu.
klasę właściwości A2 – ten pelet stosowany w sporych instalacjach;
klasę właściwości B – pelet, który tworzy się z nieprzetworzonego chemicznie drewna użytkowego.

About the Author

You may also like these