Kredyt konsolidacyjny: czy konsolidacja się opłaca?

Konsolidacja to nic innego jak połączenie. W przypadku bankowości mówimy tutaj o połączeniu w jedno kilku mniejszych zobowiązań finansowych, a więc zamianę kilku mniejszych kredytów w jeden większy. W wielu przypadkach taka operacja jest rozwiązaniem problemów finansowych kredytobiorców, choć niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, na czym właściwie polegają takie produkty kredytowe. Dziś przybliżymy pojęcie kredytu konsolidacyjnego.

Pojęcie konsolidacji kredytowej

Konsolidacja kredytu polega na spłacie wszystkich poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek przez bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. W ten sposób zamiast kilku różnych zobowiązań kredytowych, kredytobiorca spłaca tylko jeden kredyt, w jednym banku. Po co się to robi? Oczywiście najważniejszą korzyścią wiążącą się z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego jest obniżenie spłacanej, miesięcznej raty kredytu (lub jak kto woli sumy wszystkich płaconych rat). Kredyt konsolidacyjny pozwala również na wydłużenie w sposób optymalny dla klienta okresu spłaty kredytu, co często wpływa na podreperowanie domowego budżetu. W końcu jest wygodniejszy - zamienia kilka rat, płaconych zazwyczaj w różnych wysokościach i w różnych dniach miesiąca, w jedną. Przeniesienie kilku kredytów  do jednego banku jest rozwiązaniem korzystniejszym dla kredytobiorcy, gdyż nie wymaga pilnowania terminów spłat, pamiętania o wcześniejszym zasileniu odpowiednich kont i martwienia się czy mamy środki na spłacenie kolejnej raty czy też nie. Dzięki temu taki kredyt pozwala biednemu kredytobiorcy na lekki oddech i zazwyczaj pozostawia mu dodatkową gotówkę w kieszeni.

Co można spłacić w ramach kredytów konsolidacyjnych?

W ramach kredytu konsolidacyjnego można spłacić inne zobowiązania, takie jak:
•    Kredyt hipoteczny,
•    Kredyt samochodowy,
•    Kredyt ratalny,
•    Kartę kredytową,
•    Kredyt w rachunku bieżącym.

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Istnieją dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:
•    Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym. Hipoteka ustanawiana jest zwykle na nieruchomości mieszkalnej należącej do kredytobiorcy. Atutem takiego kredytu jest dłuższy okres kredytowania i stosunkowo niższe oprocentowanie.
•    Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – okres kredytowania w przypadku takiego kredytu jest krótszy, niż przy kredycie konsolidacyjnym hipotecznym, ale za to nie ma konieczności zabezpieczania go za pomocą hipoteki na nieruchomości.

Ekstra pieniądze na dowolny cel

Oprócz konsolidacji wcześniejszych zobowiązań kredytowych w wielu bankach przy zaciąganiu kredytu konsolidacyjnego istnieje możliwość otrzymania dodatkowej kwoty pieniędzy, która może być wydatkowana na dowolny cel kredytowy, np. na remont mieszkania, czy też spłatę innych nie bankowych zobowiązań, choćby pożyczki zaciągniętej u znajomych.

Czy konsolidacja się opłaca?

Konsolidacja w przeważającej ilości przypadków jest korzystna, choćby z tego względu, że część kredytów zaciągana była na szybko, pod wpływem potrzeby chwili (a zatem ma wyższe, niż rynkowe oprocentowanie). Ale żeby zdecydować, czy w naszym indywidualnym przypadku rzeczywiście zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego ma sens, należy wyliczyć, ile możemy zaoszczędzić na takiej operacji.


Pod uwagę należy wziąć opłaty związane z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego:
-  wysokość prowizji bankowej od przyznania kredytu,
- koszty ustanowienia ewentualnego zabezpieczenia,
- koszty związane ze spłatą wcześniejszych zobowiązań przed terminem ich zapadalności.


Niekiedy będzie istniała konieczność uiszczenia karnej opłaty za wcześniejszą całościową spłatę kredytów i pożyczek w innych bankach, co musimy uwzględnić w naszej analizie. Opłaty te jeśli są wysokie, mogą zmniejszyć atrakcyjność konsolidacji kredytowej. Jeśli chcemy spłacać kredyty walutowe, musimy wziąć pod uwagę aktualne kursy walut i porównać z kursami z dnia zaciągnięcia zobowiązania.

Warto też zastanowić się na czym nam zależy przy okazji dokonywania konsolidacji – na obniżeniu miesięcznej raty, tak żeby odciążyć budżet domowy, na dodatkowych pieniądzach na dowolny cel czy też zamianie drogich kredytów, na jeden tańszy, itd.Zdarza się też, że aby ratować domowe finanse i wyjść ze spirali zadłużenia, konsolidacja kredytów jest jedynym sensownym posunięciem.

Jak to działa?

Przykład:

Klient ma zaciągnięte dwa kredyty: hipoteczny i gotówkowy. Z pierwszego kredytu pozostało do spłaty 60 tys. zł, jest to zobowiązanie oprocentowane na 6%  w skali roku, a do końca spłaty pozostało 84 miesiące. Drugi kredyt, kredyt gotówkowy ma oprocentowanie na 12% w skali roku, pozostało do spłaty 24 miesiące i kapitał w wysokości 20 tys. zł. Pierwszy kredyt ma ratę w wysokości 900 zł miesięcznie, a drugi w wysokości 950 zł miesięcznie. Łącznie kredyty pociągają za sobą koszty w wysokości 1850 zł miesięcznie.

Zaciągając kredyt konsolidacyjny łączący oba zobowiązania, z oprocentowaniem na 7% w skali roku z okresem kredytowania wynoszącym 10 lat, kredytobiorca będzie spłacał jedną ratę w wysokości około 930 zł miesięcznie, czyli o połowę niższą od dotychczasowej. Jest to więc ogromna oszczędność w skali miesiąca.

Zwróćmy natomiast uwagę, że wydłużyliśmy okres spłaty, a więc kredyt będziemy spłacać dłużej. Co za tym idzie, dłużej pozostaje nam zobowiązanie finansowe. Jeśli policzymy sumę spłat wszystkich rat przed (98 400 zł) i po konsolidacji (111 600 zł) może się okazać, że konsolidacja znacznie obniżyła miesięczną ratę ale sumarycznie oddaliśmy bankowi więcej. Inaczej sytuacja mogłaby wyglądać przy krótszym okresie spłaty kredytu konsolidacyjnego lub wyższym oprocentowaniu kredytów przed konsolidacją.

Wyliczenie na podstawie kalkulatora kredytowego: http://www.totalmoney.pl/kalkulatory/kredyt-hipoteczny-kalkulator-konsolidacyjny

 

Skontaktuj się z nami