MdM w pigułce, czyli wszystko o programie Mieszkanie dla Młodych

MdM, czyli skrót od rządowego programu – Mieszkanie dla Młodych jest formą finansowego wsparcia dla młodych osób w nabyciu pierwszego własnego mieszkania. Pomoc przybiera postać dofinansowania wkładu własnego oraz ewentualnej spłaty części kredytu. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z programu MdM? Kto może skorzystać ze wsparcia? Ile wynosi dofinansowanie? Szczególnie zainteresowani udziałem w MdM mogą być osoby, które nie posiadają oszczędności na wkład własny wymaganych przy kredycie hipotecznym.

Jeśli właśnie szukasz mieszkania na kredyt, nie posiadasz jeszcze żadnej nieruchomości, a do tego nie przekroczyłeś 35. roku życia, może to być ciekawa propozycja dla Ciebie. W telegraficznym skrócie przedstawiamy podstawowe założenia programu –Mieszkanie dla Młodych.

Jak wygląda pomoc w ramach MdM?

Pieniądze pochodzące z programu Mieszkanie dla Młodych nie trafiają bezpośrednio do naszej kieszeni. Pomoc, czyli dopłata wypłacana jest jako wkład własny do kredytu hipotecznego. Wysokość dopłaty jest uzależniona od statusu wnioskodawcy, czyli:

  • na 10 % dopłatę mogą liczyć osoby bezdzietne,
  • 15 % wkładu wartości nieruchomości otrzymają osoby wychowujące przynajmniej 1 dziecko w dniu składania wniosku.

Dodatkowe 5 % w postaci spłaty części kredytu mogą otrzymać osoby, które w okresie 5 lat od dnia zaciągnięcia kredytu zostaną szczęśliwymi posiadaczami trzeciego lub kolejnego dziecka.

Wysokość dopłaty naliczana jest w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy ustalany osobno dla miast wojewódzkich, gmin graniczących z nimi oraz pozostałych gmin. Przykładowo - jeżeli jesteśmy osobą bezdzietną otrzymamy kwotę dofinansowania jako iloczyn 10 %, wymienionego wyżej wskaźnika przeliczeniowego oraz metrażu mieszkania.

Należy pamiętać, iż metraż nie może przekroczyć powierzchni 50 m kw. Dla lokali o wyższym metrażu do wyliczeń przyjmowana jest wielkość 50 m kw. Przykłady obliczeń dofinansowania znajdziemy na oficjalnej stronie BGK - zobacz przykłady obliczeń dofinansowania

Aby skorzystać z dopłaty należy zaciągnąć w banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, kredyt mieszkaniowy, który spełnia poniższe warunki:

  • będzie zaciągnięty na okres, co najmniej 15 lat
  • kwota kredytu wyniesie minimum połowę ceny nabycia mieszkania lub domu
  • nie może mieć innego celu niż finansowania zakupu mieszkania (środków z kredytu nie możemy przeznaczyć na wykończenie czy wyposażenie)

Kto może skorzystać z finansowanego wsparcia?

Program Mieszkanie dla Młodych skierowany jest do rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci lub osób niebędących w związku tzw. singli, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Wiek 35 lat w przypadku małżeństw musi zostać spełniony przez jednego ze współmałżonków. Innymi słowy, jeżeli o dofinansowanie stara się małżeństwo, jeden z małżonków musi być przed 35 rokiem życia.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w MdM nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami innych nieruchomości. Jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, a przysługuje nam prawo do najmu lub jesteśmy posiadaczami spółdzielczego prawa do lokalu, wówczas umowy te powinniśmy rozwiązać (wypowiedzieć) w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

Jaki rodzaj nieruchomości kwalifikuje się do MdM?

Mieszkanie musi znajdować się na terytorium Polski oraz pochodzić z rynku pierwotnego, czyli będą to tylko nowe mieszkania. Nabywane mieszkanie musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy.

Cena metra kwadratowego lokalu mieszkaniowego musi mieścić się w limitach, które co kwartał ogłasza Bank Gospodarstwa Krajowego. Ceny z metra i limity znajdziecie tu. Zbyt drogie mieszkania nie będą kwalifikowały się do MdM, co może oznaczać pewne problemy ze znalezieniem dobrej oferty.

Program – Mieszkanie dla Młodych wprowadza również ograniczenia powierzchni nabywanego lokalu. W przypadku mieszkań powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 75 m kw., natomiast w odniesieniu do domu jednorodzinnego – 100 m kw.Jeżeli w dniu składania wniosku – rodzina posiada trójkę dzieci wówczas limity są zwiększone odpowiednio:

  • 85 m kw. dla mieszkania,
  • 110 m kw. dla domu jednorodzinnego.

 

Zdjęcie: pixabay.com