Nawadnianie kropelkowe - kiedy warto wziać je pod uwagę?

W pierwszej kolejności powinno się dowiedzieć czym konkretnie jest sposób nawadniania kropelkowego, aby umieć w dowolny sposób rozprawiać o jej przeznaczeniach, koniecznej warunkach i wskazać dobre strony tego właśnie rozwiązania. System opiera się w swoim założeniu na stosunkowo nieskomplikowanej instalacji jaką jest w określony sposób przygotowany przewód główny (rura/przewód ogrodowy, przez którą płynie woda) wyposażony w liczne poboczne kanały mające mini otwory/mini zraszacze, które umożliwiają transportowanie wody do każdej rośliny znajdującej się w obrębie funkcjonowania instalacji.

Dobrze zadbać również o to, aby przy konstruowaniu konstrukcji wziąć pod uwagę zamontowanie maszyny oczyszczającego wodę, ponieważ nie powinna być ona w ogóle zanieczyszczona. Zanieczyszczona woda jest duże zagrożenie dla rozwoju roślin i jeśli będzie zła to o dobrym ich rozwoju możemy absolutnie zapomnieć. W pierwszej kolejności potrafi sprawiać wrażenie nieco wygórowanej ceny i zaangażowania w relacji do płynących z tej metody efektów, jednak naprawdę jest całkowicie na odwrót. Systemy nawadniania kropelkowego poleca się w życiu ich także na ogromnych przestrzeniach uprawnych, szklarniach czy sadach jak i w zdecydowanie mniejszych prywatnych ogródkach.

W uprawach warzyw takich jak np. ziemniaków lub pomidorów albo owoców tj. truskawek, borówek czy też drzewek owocowych umożliwiają znaczące zredukowanie zużycia wody w celach uprawnych, ponieważ wymagają one bardzo starannie wyliczonego podlewania, co ten system gwarantuje. Metoda ta na mniejszą skalę w prywatnym ogrodzie poza oszczędnością wody umożliwia także sposób automatyzacji systemu, dzięki której potrafimy dokładnie zaplanować roboty ogrodowe, biorąc pod uwagę przy tym tzw. czas podlewania. Zmniejszone koszty związane z nawadnianiem kropelkowym to tylko kolejny pozytywny aspekt.

W obu przypadkach zastosowanie tejże metody całkowicie uniezależnia nas od faktu czekania na życiodajny deszcz, na który w innych okolicznościach moglibyśmy wyczekiwać niczym zbawienia dla naszych roślin. Nad całym konstrukcją powinno się trzymać czynną kontrolą, poprzez którą rozróżniamy dwa rodzaje działań, a mianowicie jest to nic innego jak profilaktyka i eliminowaniem dysfunkcji. Profilaktyka jest niczym innym jak kontrolą i ocenieniem sprawności instalacji, czyli stwierdzanie jej poprawnego funkcjonowania lub też nie dzięki obserwacji. Pozbywanie się uszkodzenia to z kolei nic innego jak usuwanie problemu przez, co rozumiemy udrożnianie niedrożnych przewodów albo wymiana zużytego lub zepsutego filtra, oraz wszystkich innych części wchodzących w skład instalacji.

Podsumowując wszystkie powyższe opisy i uzasadnienia można śmiało powiedzieć, że metoda nawadniania systemem kropelkowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem na każdą skalę. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z ogromną powierzchnią uprawną czy znacznie mniejszym domowym zaciszem to kwestie pienieżne, organizacyjne i przy okazji poniekąd także ekologiczne stanowią większość, stojąc w opozycji przede wszystkim do prymitywnych sposobów nawadniania roślin na dużą skalę. Postęp technologiczny, który umożliwił zautomatyzowanie tego rozwiązania znacząco redukuję udział człowieka w tychże wyzwaniach. Odciążeni o ten aspekt możemy skupić się wyłącznie na nadzorowaniu funkcjonowania metody i cieszyć się rezultatami pracy wykonywanej za nas przez starannie poprowadzoną konstrukcję.

About the Author

You may also like these