Nowa rekomendacja U - czy wzrosną marże kredytów?

FI20Nowa rekomendacja KNF-u U ma obwiązywać wszystkie banki oraz instytucje ubezpieczeniowe już w marcu 2015 roku. Jednym z ważniejszych zapisów nowej rekomendacji jest zmiana w kanale ubezpieczeń oferowanych przez banki, która obecnie jest dla nich  źródłem dość dużych zysków. Czy wejście w życie Rekomendacji U zmusi banki do poszukiwania innych źródeł zysku np. w podniesieniu opłat i marż?

Kogo dotyczy rekomendacja U

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w obszarze bancassurance została zatwierdzona przez Komisje Nadzoru Finansowego w czerwcu 2014 roku. Rekomendacja U wprowadzająca silne zasady ochrony interesów konsumenta ma obowiązywać wszystkie banki od marca 2015 roku. Jedną z ważniejszych zmian - określa Rekomendacja nr 7, która zakazuje występowania banku jednocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego oraz obciążania z tego tytułu klienta kredytowego podwójnym wynagrodzeniem.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy klient zaciąga kredyt np. hipoteczny i korzysta z ubezpieczenia oferowanego przez bank. Wówczas bank może otrzymywać z jednej strony wynagrodzenie od klienta oraz od firmy ubezpieczeniowej. Taka praktyka zostanie zakazana, gdy rekomendacja wejdzie w życie.

Dalsze rozwiniecie Rekomendacji tj. punkt 7.4. określa: W sytuacji, gdy bank występuje jako ubezpieczający, może otrzymywać wyłącznie ekwiwalent za czynności związane z obsługą umowy ubezpieczenia. Wspomniany ekwiwalent winien odpowiadać kosztom bezpośrednio związanym z wykonywaniem czynności ubezpieczeniowej przez bank i może zostać opłacony tylko przez klienta. Takie podejście do wynagrodzenia uzyskiwanego przez banki z tytułu oferowanych ubezpieczeń określa praktycznie zakaz osiągania z tego tytułu dochodów.

Jeżeli zatem banki, w związku z wejściem nowej rekomendacji, nie będą mogły pobierać wynagrodzenia od pośrednika ubezpieczeniowego, a wynagrodzenie od klienta powinno być ustalane w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom, będą poszukiwały one innych źródeł dochodów. W tym wypadku banki dla zachowania dotychczasowego poziomu dochodów zaczną działać jako agent ubezpieczeniowy lub podniosą poziom kosztów oferowanych produktów np. opłat, prowizji czy marż kredytowych. W rezultacie może dojść do sytuacji, iż banki utrzymają stały dochód, a koszty nowej Rekomendacji U poniesie klient - płacąc drożej za produkty bankowe.