Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Fineinvestments.pl

§ 1

Fineinvestments.pl jest serwisem internetowym, który jest własnością firmy Fine Art Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rogalińskiej 1/51, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390297, NIP: 5272658650, REGON: 142993620

§ 2

Gdziekolwiek w niniejszym tekście użyte będzie słowo serwis oznacza to stronę internetową fineinvestments.pl której właścicielem jest spółka Fine Art Media Sp. z o.o. . Poprzez regulamin mamy na myśli niniejszy dokument. Pliki cookies oznaczają małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Umożliwiają one stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Nie wymagają informacji osobistych aby mogły funkcjonować i w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookies wykorzystywane są w reklamie behawioralnej w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam.

§ 3

Każda osoba korzystająca z treści serwisu Fineinvestmets.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść i warunki niniejszego regulaminu. Treści serwisu są udostępnianie nieodpłatnie dla jego użytkowników.

§ 4

Serwis Fineinvestments.pl zawiera treści o tematyce szeroko pojętych finansów. Treści  w nim zawarte mają na celu tłumaczenie pewnych zagadnień związanych z tą tematyką i mają charakter wyłącznie informacyjny.

§ 5

Treści zawarte w serwisie Fineinvestmets.pl  nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych,  o których mowa w tych informacjach.

§ 6

Treści publikowane w serwisie Fineinvestments.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego.

§ 7

Fineinvestment.pl zastrzega sobie prawo do zmian zawartości i treści serwisu internetowego bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

§ 8

Serwis Fineinvestmets.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie treści w nim zawartych.

§ 9

Treści zawarte w serwisie Fineinvestmets.pl takie jak materiały pisemne, grafiki, zdjęcia, układ strony itd. zarówno w częściach jak i w całości podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim. Powielanie, kopiowanie, przetwarzanie itp. dla celów innych niż własny użytek niekomercyjny jest zakazane.

§ 10

Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fine Art Media Sp. z o.o. , właściciela serwisu Fineinvestments.pl, w celach promocyjno-marketingowych. Fine Art Media Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zm).

§ 11

Akceptując regulamin użytkownik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z Fine Art Media sp. z o.o., właściciela serwisu fineinvestments.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 12

Strona fineinvestments.pl używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla użytkownika ciekawe, a także które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Użytkownik może kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.

§ 13

Serwis fineinvestments.pl zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo dokonywania operacji. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług wprowadziliśmy procedury wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w wyniku, czego zapewnione jest tak bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 14

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszego regulaminu właściwy jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie. Fineinvestments.pl zachowuje sobie prawo do zmian regulaminu. Aktualny regulamin będzie każdorazowo dostępny w  treści serwisu.