Ogrzewanie mieszkania - jakie systemy grzewcze istnieją?

Energia cieplna służy do ogrzewania budynków a także wody użytkowej. Stanowi ona najczęściej solidną część popytu energetycznego budynku. Może być wytwarzana i doprowadzana do domu przy pomocy różnych sposobów i źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Co to jest energia odnawialna? Jakie występują rodzaje systemów grzewczych?

Źródła ciepła w Twoim domu - jakie masz możliwości?

Do źródeł energii cieplnej zaliczamy: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym wyróżniają się poszczególne źródła?

  • ekologiczna energia cieplna - pompy ciepła wykorzystują energię geotermalną bądź ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można zdobyć za darmo aż w 75 %  z otoczenia, jedynie pozostałe 25% należy zakupić w postaci energii elektrycznej. Pozyskiwanie energii cieplnej z natury to ogrom korzyści. Stosując ten typ ogrzewania nie ulatnia  się CO2, jest to niekończące się źródło energii, koszty ogrzewania są niewielkie, nie jest się zależnym od dystrybutorów energii. Bardzo ważne jest tutaj korzystanie z fachowego serwisu jak np. serwis vaillant w Krakowie oraz dobra termoizolacja domu.
  • gaz ziemny - jest wydajny, wytwarza bardzo niskie ilości dwutlenku węgla w stosunku do pozostałych źródeł kopalnych, podczas spalania nie powstają popiół i sadza, gaz nie wymaga składowania. Stosowanie gazu można swobodnie zestawiać z odnawialnymi źródłami energii. Maszyny grzewcze wykorzystywane do gazu nie wymagają dużo miejsca.
  • olej opałowy - posiada wysoką wartość opałową,można łączyć go nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy swobodnie można połączyć z odnawialnymi źródłami energii. Podczas trwania niskich cen warto zrobić większy jego zapas i przez to sporo zaoszczędzić. Aby używać oleju opałowego wymagane jest dzierżenie dużego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego oraz dobry system przeciwpożarowy i ochronę przed zalaniem.
  • energia słoneczna - jest bezpłatna oraz dostępna bez ograniczeń, nie emitujedwutlenku węgla, można ją włączyć do uprzednich źródeł energii cieplnej. Żeby korzystać z energii słonecznej trzeba mieć miejsce odpowiednie dla kolektorów. Ważne żeby było ono ciągle nasłonecznione, najkorzystniej jest gdy zainstaluje się je od południa.
  • energia elektryczna - wspaniale sprawdza się jako uzupełnienie innych metod ogrzewania bądź jako jedyne. Używanie tylko prądu jako źródła ogrzewania stosuje się wyłącznie w miejscach okresowegopobytu jak przykładowo domki letniskowe bądź tam, gdzie montaż innych rozwiązań jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Plusami są tuniskie koszty instalacji i sprzętów. Maszyny takie nie zajmują też zbyt dużomiejsca. 

Odnawialne źródła energii

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to złoża kopalne, jakie powstawały przez wiele milionów lat. Złoża tych dóbr wyczerpują się a co za tym idzie ich kwoty stale wzrastają. Należałoby zainteresować się energią odnawialną, która może dopełnić lub całościowo wyprzeć paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii należą między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w w zupełności wykorzystać potencjał tych niekończących się źródeł energii wymagana jest nowoczesna technologia. Inteligentne technologie systemów solarnych oraz pomp ciepła jakim jest przykładowo system i serwis vaillant, pozwalają na wysoką efektywność skorzystania z odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na korzystanie w głównym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko wartość ekonomiczna ale równieżdbałość o środowisko naturalne.

Jakie rozwiązania grzewcze istnieją na rynku?

Na metodę grzewczą składają się takie elementy jak: tworzenie ciepła, jego dystrybucja a takżesprawne rozmieszczenie do poszczególnychpomieszczeń. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, wypadawybrać do niego dostosowany system grzewczy. Należą do nich m.in.: 

  1. piece olejowe - w nowych kotłach zastosowane jest zjawisko kondensacji. Znaczy to że oprócz spalanego oleju,wykorzystywane jest również ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej pozostawało niewykorzystane.
  2. piece gazowe - to  praktycznienie wymagające obsługi i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to urządzenia grzewcze stosujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp polega na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. piece na prąd - są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie wymagają dużo miejsca, najczęściej występują w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani CO2. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroni ona przed stycznością z wodą. To ile jest grzałek w kotle ma wpływ na moc pieca.
  5. fotowoltaika - przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową oraz budynek.Systemy te są całkowicie bezobsługowe i bezkosztowe w eksploatacji.

Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzemy, wskazane jest troszczyć się o dobry stan sprzętów poprzez cykliczne serwisowanie, świetnym wyborem będzie przykładowo serwis vaillant. Decydując się na system grzewczy do domu, warto mieć na uwadze nie tylko na kwestie cenowe ale teżzwiązane z ekologią.

About the Author

You may also like these