Ubezpieczenia na życie

fi45Chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych a może swoją? Wybierz dopasowane do Twoich oczekiwań ubezpieczenie na życie, które zapewni Twojej rodzinie ochronę finansową w przypadku ewentualnej śmierci. Dobra polisa ubezpieczeniowa pozwoli Ci korzystać ze świadczeń finansowych w przypadku poważnej choroby lub utraty zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Pojęcie „ubezpieczenia na życie”

Ubezpieczenia na życie według ustawy dotyczącej działalności ubezpieczeniowej, są polisą zawieraną pomiędzy osobą fizyczną lub grupą osób, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Przedmiotem polisy jest przede wszystkim życie ubezpieczonego, choć możesz spotkać się z ofertą zawierającą dodatkową ochronę, której podlega:

•    całkowite inwalidztwo ubezpieczonego
•    choroba śmiertelna
•    śmierć małżonka ubezpieczonego
•    całkowite inwalidztwo małżonka ubezpieczonego

Zadaniem, jakie może być stawiane przed takimi produktami ubezpieczeniowymi, jest zabezpieczenie Ciebie, jako osoby ubezpieczonej, Twojej rodziny, emerytury, czy zaciągniętego kredytu.

Suma ubezpieczeniowa

Najważniejszym elementem polisy na życie jest suma ubezpieczeniowa, która jest ustalana przez ubezpieczającego i uzależniona jest od wysokości składek opłacanych przez niego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie limituje górnej granicy sumy, na którą będziesz mógł zawrzeć polisę. Niemniej jednak, powszechną praktyką jest określanie dolnego jej limitu.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

W Towarzystwach Ubezpieczeniowych oferta ubezpieczeń na życie może być bardzo szeroka. Możesz więc zdecydować się na taki wariant, które będzie Ci najbardziej odpowiadał swoją konstrukcją, zakresem świadczeń oraz ryzykiem, jakie brane jest w nim pod uwagę.

Wyróżnić można kilka rodzajów ubezpieczeń na życie:

•    ochronne
•    oszczędnościowe
•    terminowe
•    dożywotnie
•    na wypadek śmierci
•    na życie i dożycie

Zawarcie polisy ubezpieczenia na życie

Jeśli jesteś zdecydowany na zawarcie polisy na życie, powinieneś zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo do agenta i podpisać z nim stosowną umowę. Przed jej podpisaniem, zapoznaj się ze wszystkimi zawartymi w niej postawieniami. Potwierdzeniem zawarcia polisy ubezpieczenia na życie jest opłacenie pierwszej składki ubezpieczeniowej.

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved