Dlaczego produkty strukturyzowane?

Uważasz, że oprocentowanie oferowane przez banki na lokatach terminowych jest zbyt niskie, a porównanie lokat dostępnych na rynku  wypada mało atrakcyjnie? A może chciałbyś zarabiać więcej na swoich inwestycjach, ale równocześnie nie ponosić dużego ryzyka związanego na przykład z grą na giełdzie? Pomyśl o zainwestowaniu posiadanych oszczędności w lokaty inwestycyjne. Można na nich zarobić nawet dwukrotnie więcej niż na lokatach tradycyjnych!

Czym są lokaty inwestycyjne?

Lokaty inwestycyjne są połączeniem zalet wynikających z oszczędzania na lokatach terminowych z inwestowaniem pieniędzy na rynku kapitałowym. Co ważne dają 100% ochronę wpłaconego przez klienta kapitału ale również umożliwiają wypracowanie wysokich zysków. Lokaty inwestycyjne nazywane są również lokatami strukturyzowanymi, dynamicznego inwestowania lub indeksowanymi. Jeśli chcesz, aby Twoje pieniądze z jednej strony były bezpieczne, chronione przed inflacją, ale z drugiej chciałbyś, aby pracowały dla Ciebie, zainwestuj w najlepsze lokaty strukturyzowane.

Jak wyglądają zyski z lokat inwestycyjnych

Należy podkreślić fakt, że lokaty inwestycyjne zazwyczaj nie gwarantują zysku, a jeśli już, to odsetki są wówczas niższe niż na lokacie terminowej. W odróżnieniu od lokaty terminowej nie wiesz na pewno ile zyskasz na inwestycji, gdyż zyski nie są pewne. W materiałach promocyjnych banków oferujących lokaty inwestycyjne można znaleźć wysokość prognozowanego, prawdopodobnego zysku. Rzeczywisty zysk może być od nich większy lub mniejszy, ale stanie się on Twoim udziałem dopiero wówczas, gdy na rynku zajdą odpowiednie zmiany.

Od czego zatem zależy zysk? Wysokość oprocentowania lokaty inwestycyjnej i wartość zysku dla klienta wynikać może z koniunktury na rynku:

•    giełdowym,
•    walutowym,
•    surowcowym.

Podpisanie umowy – na co zwrócić uwagę

Jeśli zdecydujesz się na zdeponowanie posiadanych oszczędności na lokacie inwestycyjnej, dokładnie przeczytaj podpisywaną z bankiem umowę i regulamin tego produktu lokacyjnego. W umowie bank powinien podać jaki udział w dokonywanej inwestycji na danym  rynku będzie miał inwestor w zależności od opcji, jaką przewiduje regulamin lokaty. Możesz wypracować na lokacie inwestycyjnej nawet ponad 10% zysku w skali roku, ale wszystko będzie zależało od tego, jaką opcję lokaty inwestycyjnej zaakceptujesz. Jeśli aktywa bazowe, na których opiera się Twoja lokata inwestycyjna wzrosną, np. wycena ropy naftowej, albo złota, czy kurs danej waluty, zarobisz na swojej inwestycji. Jeśli nie, bank w najgorszym przypadku zwróci Ci zdeponowany kapitał.

Zdjęcie: pixabay.com