Programy emerytalne - IKE, IKZE

Niskie emerytury z ZUS mogą stać się udziałem wielu tysięcy Polaków i to już w całkiem niedalekiej przyszłości.  Dlatego już dziś warto o tym pomyśleć, wybrać odpowiedni program emerytalny dla siebie i zabezpieczyć się na przyszłość. Dostępnych programów emerytalnych jest coraz więcej. Niezależnie od tego, na który program się zdecydujesz, pamiętaj, że warunkiem otrzymania zadowalającej emerytury jest oczywiście regularne oszczędzanie i rozpoczęcie go odpowiednio wcześnie. Jak zatem efektywnie oszczędzać na złote lata jesieni życia? Już dziś zacznij myśleć o inwestowaniu w swoją przyszłość.

Emerytura z ZUS i OFE

Przyszła emerytura pracujących dziś Polaków wypłacana będzie po części z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych, wybranych przez danego emeryta z chwilą rozpoczynania jego pierwszej pracy zawodowej. Niemniej jednak, już teraz eksperci z dziedziny finansów mówią, że połączenie tych dwóch świadczeń niekoniecznie musi dać wysoką kwotę emerytury. Już tylko z tego względu powinieneś zainteresować się programami emerytalnymi. Jak można w nich uczestniczyć i na czym właściwie polegają?
Polski fundusz emerytalny dzieli się generalnie na trzy filary:

  •    I filar – ZUS,
  •    II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne,
  •    III filar – Indywidualne Konto Emerytalne lub Pracownicze Programy Emerytalne.

Czym jest Indywidualne Konto Emerytalne?

Przystąpienie do dwóch pierwszych filarów jest obowiązkiem każdego dorosłego, aktywnego zawodowo obywatela Polski, zaś III filar jest dobrowolny. Możesz więc zdecydować się na oszczędzanie na emeryturę w III filarze, ale nie jest to Twoim obowiązkiem.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oferowane jest głównie w bankach. Wpłaty na IKE objęte są stały oprocentowaniem oszczędności na poziomie 3-4% w skali roku. Suma rocznych wpłat na IKE jest ograniczona ustawowo i nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany rok.

Pracowniczy Program Emerytalny

Pracownicze Programy Emerytalne są tworzone przez duże zakłady pracy, a ich członkami mogą być wyłącznie pracownicy danego przedsiębiorstwa.  Z wynagrodzenia pracownika co miesiąc odprowadzane są pewne kwoty na PPE, ale musi on wcześniej wyrazić na to zgodę.
Zarówno zyski pochodzące z wpłat na IKE jak i PPE są zwolnione z opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych, zakładając, że jest to forma długoterminowego oszczędzania, a wypłaty środków z IKE dokona się po ukończeniu 60. roku życia.

IKZE

Kolejną, dostępną w Polsce formą oszczędzania na przyszłą emeryturę jestIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty dokonywane na IKZEmożna odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. IKZE można założyć już od 16.  roku życia, a ofertę na taki tryb oszczędzania na przyszłą emeryturę otrzymamy od banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz otwartych funduszy emerytalnych. W 2013 roku można wpłacać na IKZE składki w wysokości nie przekraczającej w ciągu roku 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, czyli 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Od wypłaty środków z IKZE nie zapłacisz podatku Belki, jeśli nastąpi ona w wieku 60-ciu lat u kobiet lub 65 lat u mężczyzn.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zdjęcie: Fotolia all rights reserved