Rekomendacja S – konsekwencje dla klientów

W lipcu 2014 roku zaczęły obowiązywać wszystkie banki ostanie już z zaleceń Komisji Nadzoru Bankowego wyrażone w Rekomendacji S. Dokument ten wprowadził zasady, które zmieniły dotychczasowe procedury udzielania kredytów hipotecznych przez banki oraz uregulowały kwestię zdolności kredytowej. Ze względu na fakt, iż od stycznia 2015 klienci będą musieli zapewnić większy wkład własny, przypominamy o wytycznych Rekomendacji S.

Kredyt hipoteczny, tylko w walucie zarobków

Jeśli zastanawiasz się w jakiej walucie wziąć kredyt hipoteczny, zasada jest prosta – uzyskujesz dochód w polskich złotówkach, w takiej walucie możesz zaciągnąć kredyt. Zasada ta dotyczy również klientów, którzy zarobkują w euro lub dolarach amerykańskich, czy innej obcej walucie.

Od 1 lipca 2014 roku wszystkie banki zostały zobligowane do wprowadzenia założeń rekomendacji S nr 6, której głównym założeniem jest możliwość zaciągnięcia kredytu walutowego wyłącznie przez klientów, którzy uzykują dochód w walucie innej niż rodzima złotówka. W praktyce oznacza, to iż potencjalny kredytobiorca, który chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro lub we franku szwajcarskim winien uzyskiwać dochód w tej właśnie walucie. 

Zdolność kredytowa na 25 lat

Obok zapisów dotyczących waluty kredytu, w Rekomendacji S znalazły się również zalecenia dotyczące liczenia przez banki zdolności kredytowej swoich klientów. Główne zmiany, to:

  • modelowy okres kredytowania 25 lat, mimo iż banki mogą posiadać w ofercie kredyty hipoteczne na okres nawet 35 lat – to do przyjęcia wyliczeń zdolności kredytowej klienta należy uwzględnić 25-letni okres spłaty. Konsekwencją nowego modelu wyliczeń jest zmniejszenie zdolności kredytowej klientów
  • rata kredytu nie może przekroczyć 42 % miesięcznej pensji – kolejna zmiana, która obniża zdolność kredytową klientów, ale także uchroni przed nadmiernym zadłużeniem. Obecnie suma płaconych rat kredytowych i innych spłacanych przez klienta banku wydatków nie może przekroczyć poziomu 42 %  jego dochodu netto

Wymagany wkład własny

Już z początkiem 2014 roku banki udzielają kredytów hipotecznych, tylko i wyłącznie z 5 % wkładem własnym. Od nowego roku*, procentowy próg wkładu własnego wzrośnie do 10 %. W roku 2016 wymagany wkład własny osiągnie poziom 15 %, a w 2017 już 20 % wartości nieruchomości. Trudności w uzyskaniu kredytu przy wymaganym wkładzie własnym  przez młode osoby, które planują zakup mieszkania z rynku pierwotnego ma zmniejszyć rządowy program – Mieszkanie dla Młodych.

Zmiany wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego mają na celu ochronę interesów klientów bankowych oraz zapobieżeniu sytuacji nadmiernego zadłużania się kredytobiorców.

Zdjęcie: Fotolia all rights reserved
* od 1 stycznia 2015 r.