Ubezpieczenia Inwestycyjne - Bezpieczna Inwestycja

Chcesz osiągnąć wysokie zyski bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego? Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeń inwestycyjnych i zacznij oszczędzać na wysoki procent w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, bez odprowadzania podatku Belki od zysków kapitałowych.

Alternatywa dla lokat jednodniowych

Po wprowadzeniu nowych zasad zaokrąglania podatku od zysków kapitałowych, wszelkie odsetki od lokat terminowych, niezależnie od ich wysokości, zostały opodatkowane i muszą być pomniejszane o 19% podatek Belki. Tak stanowi znowelizowana Ordynacja Podatkowa. Jako że jednak polisy inwestycyjne nie są produktem bankowym, zyski pochodzące z nich są wyłączone z opodatkowania. Ubezpieczenie inwestycyjne, bo o tym produkcie mówimy, może zatem przynieść wysokie zyski, które nie zostaną pomniejszone o podatek Belki. Ubezpieczenie na życie w formie ubezpieczenia inwestycyjnego może być więc bezpiecznym i dochodowym sposobem na wypracowanie zysków z Twoich oszczędności.


Pojęcie ubezpieczenia inwestycyjnego

Ubezpieczenie inwestycyjne jest szczególnym rodzajem polisy, która łączy w sobie ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci ubezpieczonego, a jednocześnie zapewnia zyski pochodzące z kapitału złożonego w formie składek ubezpieczeniowych. Taka forma polisy gwarantuje wypłatę pewnej kwoty pieniędzy po zakończeniu umowy ubezpieczenia. W praktyce, składki wpłacane na ubezpieczenia inwestycyjne wracają do ubezpieczonego, powiększone o założone oprocentowanie.


Ubezpieczenia na życie pozwalają zarabiać

Oferując ubezpieczenie na życie i dożycie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe określa okres umowny trwania ubezpieczenia.

Kapitał wpłacany w formie składek ubezpieczeniowych dzielony jest na:
•    część ochronną – wypłaca się z niej świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego,
•    część inwestycyjną – lokowaną na ryzyko oraz odpowiedzialność ubezpieczyciela.


Dla klienta ogromne znaczenie ma alokacja składki. Najlepiej byłoby, aby więcej pieniędzy z kapitału ubezpieczonego było przeznaczanych na inwestycje.

Jeśli chciałbyś zainwestować w ubezpieczenie inwestycyjne, musisz podpisać umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub z bankiem prowadzącym współpracę z ubezpieczycielem, na polisę ubezpieczeniową. Określa się w niej wysokość składki ubezpieczeniowej, czas trwania ubezpieczenia i wysokość świadczeń na wypadek śmierci ubezpieczonego. Najczęściej na roczne polisy inwestycyjne dokonuje się jednorazowej składki, która jest zwracana pod koniec trwania okresu ubezpieczeniowego po powiększeniu o odsetki z inwestycji.

Polisy inwestycyjne wykupywane w Towarzystwach Ubezpieczeniowych nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a jedynie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nie zapewni 100% ochrony kapitału.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.