Ubezpieczenie w kredycie na budowę domu

Zaciągając kredyt hipoteczny w banku, niezależnie czy przeznaczamy go na zakup mieszkania, domu czy na budowę domu, bank będzie wymagał od nas wykupu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. O ile kupno gotowego obiektu oraz wymagania banku w kwestii jego ubezpieczenia nie jest skomplikowane, to w przypadku budowy domu na kredyt sprawa nieco się komplikuje.

 

Co bank to inny obyczaj ubezpieczeniowy

Wspólnym stanowiskiem wszystkich banków przy kredycie na budowę domu, jest obowiązek ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Różnice jakie pojawiają się w wymogach banków dotyczyć będą etapu budowy, w którym bank wymaga wykupienia ubezpieczenia oraz wysokości minimalnej sumy ubezpieczenia.

Kiedy wymagane jest ubezpieczenie?

Dość duże różnice w wytycznych poszczególnych banków sprawiają, iż trudno jest oszacować koszt ubezpieczenia. Część banków za warunek uruchomienia pierwszej transzy kredytu wyznacza moment dostarczenia polisy – tu klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej w ramach danego banku. Inne placówki finansowe wymagają od klientów ubezpieczenia nieruchomości w budowie po określonym etapie, np. dom w stanie surowym lub po przekroczeniu połowy kosztów budowy zawartej w operacie szacunkowym. Tylko niewielka liczba banków wymaga wykupienia ubezpieczenia dopiero po całkowitym zakończeniu budowy domu.

Jak ubezpieczyć coś, czego jeszcze nie ma?

Problematyczna kwestia w ubezpieczeniu budowy domu finansowanego z kredytu mieszkaniowego dotyczy też sumy ubezpieczeniowej, która bezpośrednio przekłada się na koszt samej składki. Przeglądając oferty banków trudno jest znaleźć jednoznaczne stanowisko. Kilka placówek wymaga, aby suma ubezpieczenia opiewała na, co najmniej, docelową wartość nieruchomości lub jej wartość rynkową. Inne banki zabezpieczają się inaczej - na sumę równą wysokości udzielonego kredytu, czyli suma ubezpieczenia nieruchomości powinna być tożsama z kwotą kredytu. Niestety w tym drugim przypadku, jeśli wartość wybudowanej nieruchomości przekroczy kwotę kredytu, wówczas na skutek nieszczęśliwego wypadku wypłata z ubezpieczalni pokryje jedynie zobowiązanie klienta wobec banku.

Suma ubezpieczenia wymagana przez bank, może zmieniać się również w zależności od ukończenia poszczególnych etapów budowy domu. W tym przypadku klient będzie musiał każdorazowo zwiększać sumę ubezpieczenia powstającej nieruchomości – składki będą wzrastać wraz z okresem kredytowania.

Ubezpieczenie z banku, czy we własnym zakresie?

Banki kredytując swoich klientów, współpracują w zakresie ochrony ubezpieczeniowej zazwyczaj z jednym towarzystwem. Warto przed wyrażeniem zgody na współpracę ze wskazanym przez bank ubezpieczycielem, poznać oferty innych firm. Przed ostateczną decyzją o wykupieniu polisy nie zapomnij porównać zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczeniowej oraz tzw. wyłączeniu odpowiedzialności.

Zdjęcie: pixabay.com