Wszystko co warto wiedzieć o spreadzie walutowym, a o co wstydzisz zapytać się w banku

Spread walutowy to różnica miedzy kursem sprzedaży a kupna danej waluty. Dlaczego o nim mówimy? Jaki ma wpływ na kredyt i czy każdy bank ma taki sam spread? A może w jakiś sposób jesteśmy w stanie go uniknąć? Odpowiedzi na te i inne związane ze spreadem walutowym pytania, znajdziecie w przygotowanym przez nas ekspresowym przewodniku po tym zagadnieniu.

Jeśli zastanawiacie się nad zaciągnięciem kredytu w walucie obcej lub taki właśnie posiadacie, jest to lektura obowiązkowa.

1. Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy to różnica między kupnem a sprzedażą danej waluty. Dla przykładu, jeśli bank skupuje franka szwajcarskiego za 3,2451 zł, a sprzedaje za 3,5534 zł, to oznacza, że ten bank stosuje spread walutowy, który wynosi 8,44 %. Zazwyczaj spread walutowy podawany jest w ujęciu procentowym, jako stosunek różnicy wyrażonej w groszach miedzy ceną sprzedaży a kupna - do kursu sprzedaży tej waluty.

2. Spread walutowy, jako dodatkowy koszt kredytu

Tak, ale … Spread walutowy to jeden z kosztów dodatkowych przy kredytach  walutowych ponoszonych przez kredytobiorcę, a stanowiący wynagrodzenie dla banku. Jeśli klient zaciąga w banku kredyt walutowy wówczas bank wypłaca mu kredyt po kursie kupna (czyli niższym), raty kredytu spłacamy już po kursie sprzedaży (czyli wyższym), ponosimy wówczas koszty spreadu danego banku.

Ale … od sierpnia 2011 roku, gdy w życie weszła ustawa antyspreadowa, klienci banków mają dodatkową możliwość spłacania rat kredytu walutowego bezpośrednio w banku, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak to miało miejsce przed obowiązywaniem ustawy antyspreadowej. Obecnie bank nie może obarczać klienta walutowego kosztami sporządzenia aneksu do umowy, czy prowadzenia rachunku walutowego.

3. Czy można uniknąć kosztu spreadu?

Tak, bowiem od lipca 2009 roku, kiedy to w życie weszła zaktualizowana przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S, kredytobiorcy walutowi dostali możliwość bezpośredniej spłaty zadłużenia w walucie, w jakim owo zadłużenie było zaciągnięte. Jeśli klient zaciągnął kredyt w euro ma prawo spłacać raty kredytu w euro (walutę może pozyskać nie w banku, a w kantorach internetowych lub z innych źródeł, gdzie stosowane są niższe spready walutowe). W ten sposób można pominąć koszt spreadu walutowego banku.

4. Czy wszystkie banki mają taki sam spread?

Nie, każdy bank posiada inne kursy kupna i sprzedaży danej waluty. Ponadto kursy te mogą być aktualizowane przez bank codziennie. Biorąc pod uwagę spread walutowy np. euro obecnie najwyższy jest w Getin banku (9,62 %), najmniejszy zaś w Banku BPS (4,6 %), dla franka szwajcarskiego Getin bank stosuje już niższy spread (6,52 %), najwyższy dla CHF znajdziemy w Alior banku (8,69 %). Każdy bank stosuje inny spread w obrębie danej waluty oraz w odróżnieniu do niej, ponadto ich wielkość może się zmieniać codziennie. Im mniejszy spread walutowy stosuje dany bank, tym niższe koszty spreadu, które ponosi kredytobiorca.

 Tekst: Marzena Janowska