Zabudowa w Krakowie – czym się odznacza?

Dla części osób Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o dużym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskich zabytków jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą siedzibą polskich władców, a także posiadał funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym toczyło się życie artystyczne, polityczne a także intelektualne państwa. Również na Wawelu spoczęły ciała polskich monarchów. Nieco poniżej Wawelu znajduje się Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za symbol Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz obfituje w wiele zabytków. Niewątpliwie Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, dobrze utrzymanymi zabytkami. Trzeba mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także nowoczesna architektura. Obecna budynki przeplatają się z cennymi zabytkami. Ale czy połączenie najnowszych budynków z tymi zabytkowymi to na pewno dobry pomysł?

Kraków – dzielnica historyczna miasta

Kraków pod względem historycznym jest miastem niepowtarzalnym. Zlokalizowane jest w nim wiele znaczących zabytków, a zmiana w XVI wieku rezydencji monarchów do Warszawy nie zmniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest fundamentem polskiej kultury a także tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Najintensywniejszy rozkwit Krakowa przypadł na XVI wiek, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wówczas też miasto to było bardzo istotnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska pozostawił ślad w postaci wyjątkowej architektury czy sztuki. 

Obecna architektura w Krakowie

Teraźniejsze budownictwo jest nie lada wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budynki powinny być umiejętnie wplecione między bezcennymi historycznymi budynkami. Inwestorzy przed postawieniem budynku powinni uzyskać specjalne pozwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie tego miasta. Odpowiednio wpleciona  współczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miejscem, gdzie powstaje wiele nowoczesnych inwestycji, z ekologicznymi rozwiązaniami, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, dzięki czemu miasto bezustannie się rozwija. Zabudowa miasta wyróżnia się także tym, że biurowce nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych częściach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków jest interesującym miastem również dla biznesu.

Czy w Krakowie znajduje się wiele miejsc zielonych?

Kraków rozwija się także pod względem obszarów zielonych. Miasto dąży do stworzenia wielu niewielkich, zielonych obszarów, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli niedaleko. Powstaje dużo tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle powszechne w dużych miastach na całym świecie. Można powiedzieć, że w Krakowie realizowane jest teraz zielona rewolucja. Miasto inwestuje również duże pieniądze w rewitalizację istniejących już parków.  

Czy zabudowa Krakowa jest niespójna?

Od jakiegoś czasu ma miejsce dyskusja na temat chaotycznej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy historycznej z zabudową nowoczesną jest niełatwym zadaniem. Część radnych miasta oraz mieszkańców nie mają pewności czy zgody na budowę nie były udzielane zbyt pochopnie – z korzyścią dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Z pewnością pewne działki nie powinny być zagospodarowywane, a zamierzane są na nich budowy. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują lukę w polskim prawie budowlanym, a pracownicy urzędów nie mają narzędzi, aby uniemożliwić nirozsądne inwestycje. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie udowodniono dużo zaniedbań z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w efekcie których zabroniono niektórych inwestycji. 

About the Author

You may also like these